download HolidaySmart 假期日常 app
IG再推3大新功能!同朋友分享音樂 Story效果仲識跟音樂有變化!

IG再推3大新功能!同朋友分享音樂 Story效果仲識跟音樂有變化!

時事熱話 生活熱話
By Jackie on 19 Dec 2018
Digital Editor

IG嘅功能可以日日新鮮,用極都用唔曬啊!而最近IG又再有新功能啦!今次嘅新功能以互動為主,仲加入分享音樂元素,大家快啲打開IG試用啦!

今次IG推出3種功能,分別有「互動音樂功能」、「計時倒數貼紙」、以及喺LIVE都可以用到問題貼紙啦!

InstagramPhoto from Instagram

1. 「互動音樂功能」
呢個功能算喺新功能中較為新鮮同特別,大家可以用「問題貼紙」獲取朋友嘅歌曲推薦,大家可以使用音樂庫中嘅歌回覆問題,同朋友大玩互動。

InstagramPhoto from Instagram

InstagramPhoto from Instagram

InstagramPhoto from Instagram

大家仲可以邊播放音樂邊影IG Story,而IG Story中嘅新效果可以跟住音樂節拍同聲音而有變化,啱曬中意手舞足蹈嘅朋友啊,感覺IG Story愈嚟愈好玩啦!

InstagramPhoto from Instagram

InstagramPhoto from Instagram

2. 「倒數計時貼紙」
呢個新功能相信有唔少準備去旅行等上機嘅朋友已經率先用咗啦!IG之前推出過問題貼紙、時間貼紙、GIF等都大受歡迎,今次再推出「倒數計時貼紙」,絕對適合等上機、節日或活動倒數嘅時候用啦!

InstagramPhoto from Instagram

只要喺「倒數計時貼紙」輸入倒數完結時間,就會出現一個以時、分、秒倒數緊嘅嘅貼紙,仲可以寫上倒數主題,咁就可以隨時話比朋友知幾時會發生咩事發生啦!

InstagramPhoto from Instagram

3. LIVE上用「問題貼紙」
「問題貼紙」推出後到而家都依然有好多人中意用,而家就連開LIVE嘅時候都用到啦!大家可以向朋友留低想知道嘅問題,對方可以用LIVE嘅形式即場回答問題,相信唔少KOL同IG Shop都用得着啦!

InstagramPhoto from Instagram

唔知大家又試咗呢3個新功能未呢?

圖片及資料來源:Instagram

Text: Holiday Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel