download HolidaySmart 假期日常 app
新巴城巴相隔11年後再加價 或今個月底起開始實施!加幅最多7%

新巴城巴相隔11年後再加價 或今個月底起開始實施!加幅最多7%

生活熱話
By Ivory on 08 Jan 2019
Digital Editor

新巴、城巴前年向運輸署申請加價超過10%,今日政府相關部門審批有關申請,並通過有關建議。有傳新巴獲准加價5.6%,加幅比預期少超過一半,而城巴則加價7%,比申請嘅12%少近4成。

shutterstockPhoto from shutterstock

新巴城巴Photo from 新巴城巴

翻查資料顯示,新巴同城巴上一次加價已經係2008年,係相隔11年後再次通過加價申請。佢哋遞交申請嘅時候,指多年冇加價,申請嘅加幅已經比票價調整方程式計算出嘅幅度低!不過,就被立法會交通事務委員會要求調低叫幅,認為加價要合理,12%嘅加幅相對高!

新巴城巴Photo from 新巴城巴

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel