download HolidaySmart 假期日常 app
買拜年賀禮前要睇清楚!消委會公布58款曲奇及甜酥餅樣本測試結果

買拜年賀禮前要睇清楚!消委會公布58款曲奇及甜酥餅樣本測試結果

生活熱話 健康資訊
By Celia on 15 Jan 2019
Digital Editor

農曆新年又到啦!唔少人拜年送禮,曲奇、蛋卷、杏仁條和甜酥餅,係唔少人嘅首選。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

不過消委會今日就公布市面上58款曲奇及甜酥餅嘅測試結果,樣本中發現全屬「高糖」或「高脂」食物,既高糖及高脂肪亦達46款;另外近9成樣本(51款)驗出基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺!

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

而大部分樣本驗出含有害的污染物就係氯丙二醇(3-MCPD),根據資料指,長期過量攝入3-MCPD會損害腎臟功能,並影響雄性嘅生殖系統。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

但現時香港法例及食品法典委員會就未有訂明3-MCPDE喺油脂內嘅含量標準。不過,世界衛生組織之食品添加物專家委員會(JECFA)暫定每日最高容許攝入量係4微克/每公斤體重。而歐洲食品安全局(EFSA)則定為2微克/每公斤體重。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

另外近9成樣本(51款)驗出基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺!

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

有40款樣本檢出含環氧丙醇(glycidol),含量介乎每公斤3.4至1,900微克。食物內嘅丙烯酰胺(acrylamide)係喺高溫加工嘅過程中產生。有42款檢出丙烯酰胺,含量介乎每公斤32至340微克。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

JECFA認為,大量進食環氧丙醇及丙烯酰胺,對嬰兒、幼兒、兒童和攝入量偏高嘅成人,或會增加患癌風險。歐洲委員會已於2018年初就指定食物訂定縮水甘油酯(GE)嘅最高含量,但現時香港未有法例規管食物中3-MCPDE及GE的含量。消委會期望政府可參考外國做法,盡快進行規管。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

另外,46款附營養標籤嘅餅卷中,竟然高達一半樣本驗出營養素含量,同標籤標示嘅數值差距超過食安中心容忍限值。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

消委會指出,政府有必要重新檢視現行已使用多年的營養標籤法例,因為如果營養資訊有誤嘅話,會容易令消費者選購咗影響佢哋自身健康嘅食品。

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

消委會亦提供「貼士」,應保持均衡飲食,減低因偏食而攝入污染物食品、少食多滋味以免攝入過多脂肪和能量,及購買前查看包裝是否完整,留意食用期限,確保沒有過期等!

消費者委員會@ YouTubePhoto from 消費者委員會@ YouTube

咁樣新年就可以送既健康又好食嘅禮品畀人喇!

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel