download HolidaySmart 假期日常 app
「火車頭」bye bye~韓國擬立法禁止邊行邊食煙 將會罰款10萬韓圜

「火車頭」bye bye~韓國擬立法禁止邊行邊食煙 將會罰款10萬韓圜

旅遊攻略 旅遊新聞
By Jennifer on 13 Feb 2019
Digital Editor

對於非吸煙者嚟講, 喺街上遇到一邊行路一邊食煙嘅「火車頭」都會好困擾,唯有行快兩步「爬頭」避過啲二手煙。

有啲地方就立法禁止一路行一路食煙嘅行為,而韓國亦擬跟隨呢個做法,近日國會有多名議員提出相關議案,希望可以立法禁止邊行邊食煙。

最近韓國民主平和黨議員提出限制步行中食煙嘅法案,一旦被發現邊行邊食煙將會罰款10萬韓圜 (約港幣$699)。

議員引述日本東京同京都等地區都已立法禁止喺吸煙區外邊行邊食煙嘅行為,一旦發現最高可罰款22萬韓圜 (約港幣$1537)。

shutterstockPhoto from shutterstock

而韓國首都首爾市一項調查亦顯示,有88%受訪者贊成禁止邊行路邊食煙嘅行為。

shutterstockPhoto from shutterstock

不過吸煙人士亦對有關法案表示不滿,佢哋認為自己每年已經承擔煙草稅,有關法案剝削咗煙民嘅基本權利。

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel