download HolidaySmart 假期日常 app
謝霆鋒解答整「腍過毛巾」雞蛋仔嘅原因 望參與外國烹飪比賽

謝霆鋒解答整「腍過毛巾」雞蛋仔嘅原因 望參與外國烹飪比賽

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 26 Mar 2019
Digital Editor

人稱Chef Le'Mon嘅謝霆鋒,不時喺網上公開佢嘅煮食過程,不過就有人質疑佢其實係咪真係識煮嘢食。

謝霆鋒之前喺《鋒味廚房》入面親手整香港小食雞蛋仔,過程極認真,不過整出嚟嘅成品就俾人話「腍過毛巾」、「軟皮蛇雞蛋仔」。

《鋒味廚房》第一季Photo from 《鋒味廚房》第一季

《鋒味廚房》第一季Photo from 《鋒味廚房》第一季

《鋒味廚房》第一季Photo from 《鋒味廚房》第一季

而近日謝霆鋒就以「鋒味」創辦人身份上財經節目接受訪問,提到網民對佢廚藝嘅質疑。

講到有人話佢整嘅雞蛋仔「腍過毛巾」,佢大方話:「雞蛋仔我識做我就開咗連鎖店喇!」

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

謝霆鋒表示佢喺節目整雞蛋仔嘅主要原因係推廣香港美食、香港風味,可以影響到雞蛋仔行業,吸引市場嘅關注:「如果唔係有呢啲嘢講,邊叫marketing呢?」

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

佢又喺個訪問到提到自己之同喺維園同Eason陳奕迅同3千2百個市民一齊整雞蛋仔,之後喺世界各地就多咗好多賣港式雞蛋仔嘅舖頭,成功將港式風味推廣到全球。

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

佢更表示烹飪真係佢嘅興趣,未來希望可以參加外國烹飪比賽,推廣中餐。

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

《「錢」進新世代》Photo from 《「錢」進新世代》

咁係咪即係將來有機會喺外國烹飪比賽見到Chef Le'Mon同Gordon Ramsay同場呢?

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel