download HolidaySmart 假期日常 app
童星Jacky仔重返娛樂圈 拍劇+配音 哥哥做導演 兩兄弟拍住上

童星Jacky仔重返娛樂圈 拍劇+配音 哥哥做導演 兩兄弟拍住上

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 11 Apr 2019
Digital Editor

大家睇電視劇不時都會發現有啲精靈可愛嘅童星參演,而觀眾最熟悉嘅一定係「Jacky仔」王樹熹同佢哥哥王秉熹喇!

哥哥王秉熹就做過《十兄弟》入面嘅「大喊十」,而Jacky仔就參演過《翻新大少》同《隨時候命》,喺劇入面角色就叫「Jacky仔」,呢個名亦都成為佢嘅藝名。

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

隨住年紀漸長,兩兄弟都專注返學業,慢慢淡出娛樂圈。今年Jacky仔已經讀緊大學,而哥哥更已經大學畢業喇。

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

哥哥王秉熹畢業於BU電影系,佢執導嘅作品更獲得《第一屆全球大學電影獎》的「浸大電影特別推薦獎」,更係傳理系電影專業第一名,好犀利!

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

睇Jacky微博可以感受到佢好為哥哥驕傲~

最近Jacky仔都重返大台拍劇,根據維基百科,佢今次係拍田蕊妮、曹永廉主演嘅《她她她的少女時代》,飾演曹永廉嘅青年時期。

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

除咗拍劇之外,Jacky仔仲有參與配音工作,佢配音嘅《超變戰陀》已經喺VIU TV播出,佢都有喺微博宣傳。

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

王樹熹微博Photo from 王樹熹微博

兩兄弟都咁叻,嚟緊都有機會拍住上啊!

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel