download HolidaySmart 假期日常 app
【真人真事改編】又有劇可以煲!驚悚美劇《伊波拉浩劫》 6集迷你劇揭開世紀病毒爆發真相

【真人真事改編】又有劇可以煲!驚悚美劇《伊波拉浩劫》 6集迷你劇揭開世紀病毒爆發真相

生活熱話 電視電影
By Jennifer on 14 Jun 2019
Digital Editor

小編之前就介紹過HBO高分神劇《切爾諾貝爾》,劇集講述咗切爾諾貝爾核電廠大爆炸嘅事故。今次小編再介紹另一套驚悚劇情片—《伊波拉浩劫/血疫》(The Hot Zone)。

《伊波拉浩劫》聽名就個同伊波拉病毒有關,劇集係改編自Richard Preston喺1994年出版嘅同名著作,一共有6集。

The Hot ZonePhoto from The Hot Zone

劇情講述美國陸軍傳染病醫學研究院嘅女獸醫1989年接收咗一隻病咗嘅黑猩猩,佢發現呢隻黑猩猩感染嘅唔係普通病毒,佢下定決心要查出真相。

The Hot ZonePhoto from The Hot Zone

為咗避免病毒喺美國蔓延,女主角必須去到病毒最早出現嘅非洲熱帶雨林了解病毒嘅源頭,希望可以搵到點控制,甚至係消滅伊波拉病毒嘅方法。

The Hot ZonePhoto from The Hot Zone

呢套劇去南非實地拍攝,係少有嘅以女性角度出發嘅驚悚片。伊波拉病毒傳染性極高,而且死亡率高達90%。

The Hot ZonePhoto from The Hot Zone

The Hot ZonePhoto from The Hot Zone

雖然套戲口碑無《切爾諾貝爾》咁好,但6集已經全部播晒,全劇氣氛緊張,面對世紀病毒,女主角置生死於度外,都值得一睇~

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel