download HolidaySmart 假期日常 app
丹麥政府出錢購買馬戲團大象 年底將禁止馬戲團動物表演

丹麥政府出錢購買馬戲團大象 年底將禁止馬戲團動物表演

時事熱話 生活熱話
By Jennifer on 05 Sep 2019
Digital Editor

近年動物權益開始受到重視,丹麥政府今年年底將禁止馬戲團以野生動物表演。

廣告
廣告

為此,當地政府出錢購買馬戲團4隻大象,送到動物園安享退休生活。

隨住大眾關注起動物權益後,馬戲團不人道嘅訓練方式漸漸遭到抵制,各國開始禁止馬戲團再用動物表演。

PressLogicPhoto from PressLogic

PressLogicPhoto from PressLogic

其中,丹麥政府將會喺今年年底實施馬戲團野生動物表演禁令。

丹麥自1962年起就禁止大部分嘅動物表演,但馬戲團嘅大象、海獅、斑馬等動物表演仍獲保留,今年終於正式全面禁止動物表演。

PressLogicPhoto from PressLogic

PressLogicPhoto from PressLogic

而丹麥國內僅剩最後4隻馬戲團大象,由於禁令將於年底實施,所以當地政府親自出資1100萬丹麥克朗(約$1275萬港幣)購買佢哋。

呢4隻大象分別嚟自兩個馬戲團,叫Lara、Djunga、Jenny、Ramboline,政府打算將佢哋移交俾動物園,為佢哋安排安穩嘅退休生活。

ArenaPhoto from Arena

不過依家未決定好會送去邊個動物園,大象暫時交由丹麥最大嘅動物保護團體照顧。

申請收養大象嘅動物園需要保證可以為大象提供最佳生活品質,同動物福利等。同時,直到大象去世,政府會一直監察佢哋係咪有享受到福利。

PressLogicPhoto from PressLogic

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel