download HolidaySmart 假期日常 app
【萬聖節2019】最潮焦點!外國推超逼真洗衣機/熨斗造型袋 好有衝動開機洗衫~

【萬聖節2019】最潮焦點!外國推超逼真洗衣機/熨斗造型袋 好有衝動開機洗衫~

旅遊攻略 潮物玩意
By Celia on 25 Oct 2019
Digital Editor

萬聖節仲有唔夠一個星期就到,唔知大家準備好Cosplay咩主題未呢?

而時尚品牌MOSCHINO就配合萬聖節,早前就推出咗多款創意度滿分嘅造型袋,等大家除咗喺衣著上吸引大家眼光外,就連襯托嘅手袋亦大成為焦點。

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

MOSCHINO嘅2019年秋季以「百萬富翁」作為主題,其中一款「洗衣機」造型包就引起唔少話題!

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

依個袋設計真係落足心機㗎,以滾筒式洗衣機設計,放嘢入去就好似放衣服入去清洗一樣。

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

加上袋上嘅仿開關制像真度高,令人真係有想扭制開機洗衫嘅衝動呀~

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

有洗衣機又點少得洗衣粉呢!

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

依個洗衣粉袋係以背包形式設計。

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

擺堆一齊就真係可以開機洗衫喇!

除了洗衣機同洗衣粉之外,依款熨斗造型袋都同樣創意滿分!

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

上面嘅把手係袋嘅開口位置,擺嘢落去感覺就好似幫佢加水咁,好得意呀。

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

就連熨斗底部嘅花紋都有埋,同真嘅熨斗咁似,拎出街會唔會畀人誤會拎錯手袋出街㗎?!

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

另外佢哋仲推出咗好多得意可愛嘅造型袋!

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

萬聖節 2019 逼真 洗衣機 熨斗 袋Photo from MOSCHINO@IG

萬聖節拎佢哋出街,一定會成為大家嘅焦點!

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel