download HolidaySmart 假期日常 app
旅遊網站宣布停售所有鯨魚海豚景點門票:海洋動物不應被利用嚟娛樂人類

旅遊網站宣布停售所有鯨魚海豚景點門票:海洋動物不應被利用嚟娛樂人類

旅遊攻略 旅遊新聞
By Jennifer on 02 Jan 2020
Digital Editor

近年越嚟越多人關注動物權益,動物表演亦被視為唔人道。馬戲團嘅動物表演亦多被取締。

全球知名嘅旅遊網站TripAdvisor(貓途鷹)同旗下子公司都宣布會停售海洋世界嘅門票。

其實TripAdvisor早喺2016年就開始推行動物福利政策,包括停售旅客同動物進行身體接觸嘅景點門票、停售包含動物表演嘅景點門票。

TripAdvisor早喺2016年就開始推行動物福利政策,包括停售旅客同動物進行身體接觸嘅景點門票、停售包含動物表演嘅景點門票。Photo from shutterstock

TripAdvisor喺blog度發表文章指為提高全球旅遊業嘅動物福利標準,將會終止同囚禁鯨魚、海豚景點嘅商業關係。

指為提高全球旅遊業嘅動物福利標準,將會終止同囚禁鯨魚、海豚景點嘅商業關係Photo from shutterstock

TripAdvisor指新規定係同海洋生物學家、動物學家等專家進行廣泛咨詢後決定嘅,鯨魚同海豚無法喺圈養環境下成長。

佢哋認為雖然有好多景點可以令鯨魚同海豚得到好好嘅照顧而且可以承擔對動物嘅責任,但圈養環境始終無法複製野生環境。

雖然有好多景點可以令鯨魚同海豚得到好好嘅照顧而且可以承擔對動物嘅責任,但圈養環境始終無法複製野生環境。Photo from shutterstock

新嘅政策目的係鼓勵行業作出改變,公開承諾日後會停止繁殖同進口鯨類動物,禁止俾旅客同動物進行身體互動接觸,同時為正圈養嘅海洋生物設置沿海庇護所。

禁止俾旅客同動物進行身體互動接觸Photo from shutterstock

新嘅政策目的係鼓勵行業作出改變,公開承諾日後會停止繁殖同進口鯨類動物Photo from shutterstock

如果達唔到以上要求嘅話,TripAdvisor將停售門票同唔再提供門票銷售消息。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel