download HolidaySmart 假期日常 app
【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情

時事熱話 生活熱話 電視電影
By Heidi on 03 Jan 2020
Digital Editor

相信唔少人都好鍾意睇《奇幻潮》,覺得佢嘅靈異故事好刺激,但可惜香港好少呢類題材嘅電視劇。不過,最近ViuTV播出嘅《黑市》就一定好啱你!佢有20集,每集一個故事,每個故事都帶出人性嘅陰暗面,亦有唔少靈異、奇幻元素!有啲似ViuTV早前播出嘅《理想國》

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

《黑市》由王貽興執導,佢接受訪問時表示佢最鍾意《偽善若水》呢集,佢話雖然劇本喺1年前寫,但同而家社會發生嘅某啲事不謀而合「嗰下應該係最心寒」。《偽善若水》係講述政府推出咗流感疫苗,但佢真正目的係要透過疫苗控制市民,令大眾反抗唔到,想帶出要唔要接受被同化嘅問題。呢個單元仲未播出,但淨睇簡介,都已經聯想到現時嘅社會狀況。

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

另一集備受好評嘅就係《地縛靈》(第5集)。故事講述地產經紀邦仔有陰陽眼,帶客睇樓嘅時候成日都會撞鬼。呢個故仔用鬼神包裝,講述香港人為買樓、為咗住好啲不惜一切,故事貼地有共鳴。

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

《黑市》逢星期一至五21:30-22:30喺ViuTV播出,支持下港產電視劇啦~

【好恐怖!】必睇ViuTV 《黑市》人性黑暗港產劇 王貽興導演超刺激靈異劇情Photo from ViuTV

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel