download HolidaySmart 假期日常 app
韓國包機撤僑 韓籍男為陪中國籍妻子 毅然決定留守疫區

韓國包機撤僑 韓籍男為陪中國籍妻子 毅然決定留守疫區

時事熱話 生活熱話 健康資訊
By Jennifer on 04 Feb 2020
Digital Editor

武漢肺炎疫情已蔓延全中國,多國政府都包機撤僑,協助國民回國。

不過唔係每個國民都願意坐包機回國。

韓國派出2班包機撤回約700名僑胞,其中一名31歲 韓國籍男子可以登機,但由於佢妻子係中國籍,無法登機。

韓國派出2班包機撤回約700名僑胞,其中一名31歲 韓國籍男子可以登機,但由於佢妻子係中國籍,無法登機。Photo from shutterstock

31歲韓國籍男子Kim Min-jun,同中國籍妻子結婚3年,有一個7個月大仔仔,喺2015年於武漢經營一間韓國餐館。

今年1月佢哋夫婦曾帶埋仔仔去韓國接種疫苗,但於1月23號再返武漢。佢話當時有諗過喺韓國留耐啲:「無諗到疫情會變得咁嚴重,而且仲要返武漢開餐廳。」

疫情越嚟越嚴峻,韓國包機安排撤走喺武漢嘅韓國人。

武漢肺炎疫情越嚟越嚴峻,韓國包機安排撤走喺武漢嘅韓國人。Photo from shutterstock

佢本來諗住同妻兒一齊走,但由於妻子係中國籍,所以無法登機,只有佢同7個月大嘅仔仔可以上機。

妻子曾要佢帶仔仔離開武漢,但佢話:「唔知封城幾時先完,我做唔到。」

妻子曾要佢帶仔仔離開武漢,但佢話:「唔知封城幾時先完,我做唔到。」Photo from shutterstock

目前佢哋一家都留喺屋企,但如果情況持續,就要出門幫仔仔買奶粉,佢擔心會令仔仔受感染。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel