HKTVmall飯堂用透明膠板分隔獨立坐位 阻飛沫傳播 每人專享「獨立」位置

HKTVmall飯堂用透明膠板分隔獨立坐位 阻飛沫傳播 每人專享「獨立」位置

時事熱話 生活熱話 健康資訊
ByJennifer on 20 Feb 2020 Digital Editor

武漢肺炎確診數字仍然上升緊,大家都四圍撲口罩。

雖然戴口罩就穩陣好多,但食飯要除口罩咁點算?

早前就有茶餐廳巧妙咁加去透明膠板喺卡位枱面,以免飛沫會噴到對面食客,網友都大讚有創意。

有茶餐廳巧妙咁加去透明膠板喺卡位枱面,以免飛沫會噴到對面食客,網友都大讚有創意。
Photo from PressLogic

今日HKTVmall亦喺Facebook post出公司飯堂嘅相。

原來公司行政部都將同事飯堂枱面加塊透明膠板隔開:「等每位同事都可以專享『獨立餐飲』位置,咁就又可以繼續 Social🕺🏻💃🏻,又阻到吹水時💦🚫飛沫傳播啦!」

廣告
廣告

行政部都將同事飯堂枱面加塊透明膠板隔開
Photo from HKTVmall

HKTVmall公司飯堂
Photo from HKTVmall

另外又透露辦公室同事必須返回自己座位用膳唔可以面對面食飯嘅,飯堂嘅位置,喺留俾無固定工作座位嘅物流部同事休息同食飯,以減低使用人流。

HKTVmall透露辦公室同事必須返回自己座位用膳唔可以面對面食飯嘅,飯堂嘅位置,喺留俾無固定工作座位嘅物流部同事休息同食飯,以減低使用人流。
Photo from HKTVmall

網友大讚:「返工真係安心了」、「食得安心」、「同事傾到計但唔洗擔心飛沫傳播」。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

HolidaySmart 假期日常長期歡迎大家投稿~我哋會為你開一個個人帳戶作發表文章之用。文章類型包括美食、旅遊、玩樂等同HolidaySmart 假期日常相關既事物~投稿可以傳送到 holiday@presslogic.com比小編檢查一下先,記住要附上100字內自我簡介。 另外文章一經採用,編輯將會進行潤飾。期待你哋既大作啊!
👉🏻 即刻Follow我哋Instagram holidaysmart.hk
Share to Facebook