download HolidaySmart 假期日常 app
情同父子阿笨志村健3次窮追緊抱《天才!志村動物園》只剩阿笨!

情同父子阿笨志村健3次窮追緊抱《天才!志村動物園》只剩阿笨!

時事熱話 生活熱話
By Ivory on 09 Apr 2020
Digital Editor

今年復活節長假期冇得周圍玩,唯有喺屋企煲下劇。煲劇煲到個人呆呆濟濟,不如睇返之前嘅搞笑綜藝節目《啊笨與啊占》!

《啊笨與啊占》2006年喺香港開播後,廣受歡迎,一到播出嘅時間,總係一家大細坐定定等睇,帶畀大家好多歡笑!

志村健生前主持嘅寵物節目《天才!志村動物園》(天才!志村どうぶつ園)做咗16年咁耐~4年前鬥牛犬阿占就率先離開,今年志村健亦因為患新冠肺炎(武漢肺炎)走埋,《志村動物園》就只係得返啊笨!

天才!志村動物園Photo from 天才!志村動物園

天才!志村動物園Photo from 天才!志村動物園

節目組喺上星期播出「園長」志村健嘅紀念特輯,其中一段係志村健完成外景拍攝之後,同志村健情同父子嘅黑猩猩阿笨三度跑上前道別,好似一早知道以後冇機會再見到志村健一樣,場面令人不捨同難過~

螢幕快照 2020-04-09 下午5.11.34拷貝

天才!志村動物園Photo from 天才!志村動物園

志村健拖住阿笨隻手,將佢交返畀動物園園長打算轉身離開之際,阿笨就立刻追上去!志村健一邊揮手,一邊話:「仲會再見咖,bye bye啦」。點知阿笨繼續衝上前,甚至攤喺地下「賴死唔走」,志村健摸摸佢個頭,再摸摸佢嘅頭安慰佢:「好啦,真係要走啦,byebye」。阿笨最後都係繼續跑上前跟住志村健,更發出嗚嗚嘅哽咽聲!佢見到啊笨三番四次追上去,都忍唔到手,直接抱起阿笨,拍拍佢以示安慰!其實志村健自己都好唔捨得,佢抱起啊笨嘅時候,眼濕濕咁!阿笨更係直接抱住志村健嘅頭,極之唔願意畀佢離開!

雖然志村健已經離開咗我哋,但我哋可以睇返佢嘅節目,拾回兒時回憶,重溫佢帶畀我哋嘅歡樂!

每集阿笨同阿占都要出街進行唔同嘅任務,阿笨就相對上聰明啲,好多時畀錢,搵路都係佢負責!不過佢哋經常喺執行任務嘅途中出現小意外,例如佢哋好興奮咁走嘅時候,成日將買咗嘅嘢跌咗喺街,見到佢哋嘅互動,嘴角就會忍唔住向上翹,場面溫馨有趣!

阿笨與阿占Photo from 阿笨與阿占

阿笨與阿占Photo from 阿笨與阿占

阿笨與阿占Photo from 阿笨與阿占

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel