download HolidaySmart 假期日常 app
死前流血淚!泰國首爆非洲馬瘟致逾百馬匹死亡 死亡率高達90%

死前流血淚!泰國首爆非洲馬瘟致逾百馬匹死亡 死亡率高達90%

時事熱話 生活熱話
By Celia on 16 Apr 2020
Digital Editor

新冠肺炎全球肆虐嘅同時,早前泰國更爆發馬瘟!

根據泰國《Matichon Online》報導,泰國上月起爆發非洲馬瘟,導致168隻馬匹死亡,為泰國首爆發非洲馬瘟,亦係東南亞第一個國家出現咁嘅情況。

Matichon OnlinePhoto from Matichon Online

非洲馬瘟屬季節性疾病,大多於熱帶地區出現,一般感染物種以馬匹、騾、驢或者斑馬為主,亦有出現狗隻、駱駝喺接觸受感染馬匹嘅血液或體液而感染嘅案例。動物一旦受到感染便會喺數小時內呼吸困難、發高燒、甚至流血淚。

Matichon OnlinePhoto from Matichon Online

世界動物衛生組織指出非洲馬瘟從未於泰國出現,由於病毒能夠經由蠓或蚊等昆蟲傳播,所以感染速度非常高。騾、驢、斑馬等物種也有機會受到感染,而且死亡率非常高,一般馬匹感染有9成會死亡,騾喺感受後嘅死亡率則有5成。

Matichon OnlinePhoto from Matichon Online

由於病毒傳播十分迅速,非洲馬瘟爆發已橫跨泰國4個省份,為避免瘟疫再度擴散,泰國已下令將感染馬匹隔離,及暫停全國馬匹流動。

shutterstockPhoto from shutterstock

不過目前並未有證據指此非洲馬瘟會感染人類。

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel