download HolidaySmart 假期日常 app
南丫島深灣6至10月封灘保護瀕危綠海龜產卵 誤闖禁區最高可罰款5萬港元

南丫島深灣6至10月封灘保護瀕危綠海龜產卵 誤闖禁區最高可罰款5萬港元

時事熱話 生活熱話
By Celia on 04 Jun 2020
Digital Editor

早前唔少香港人都會趁住好天氣好海灘、或郊外行行程抖抖氣。但嚟緊大家要注意喇!事關又到咗每年南丫島深灣沙灘封灘嘅時候~深灣沙灘每年6月至10月都會將沙灘部分地區封閉,方便南中國水域內嘅綠海龜上岸產卵繁殖。而期間漁農自然護理署實施封灘,禁止市民出入。

南丫島深灣沙灘每年都係南中國水域內綠海龜嘅產卵地點之一,所以又有海龜灣之稱。

海龜每年都會返到出生嘅地方產卵,而深灣出生嘅綠海龜每年6月至10月都會返嚟依度產卵繁殖。佢哋係一種好敏感嘅動物嚟,如果有人喺沙灘上,就會嚇怕海龜,令佢喺無法上岸產卵繁殖,從而被迫喺海中產卵,導致大批小海龜未出生已死於大海。

深灣出生嘅綠海龜每年6月至10月都會返嚟依度產卵繁殖Photo from Mai Khao Marine Turtle Foundation

據《世界自然保護聯盟》指,綠海龜係被列入「瀕危」物種之一,科學家估計每1,000隻小海龜就需要10至15年時間成長,而當中更可能只有一隻可活至成年。

所以現時海龜均受到《野生動物保護條例(第170章)》,以及《動植物(瀕危物種保護)條例(第187章)》及其他條例保護。

據《世界自然保護聯盟》指,綠海龜係被列入「瀕危」物種之一,科學家估計每1,000隻小海龜就需要10至15年時間成長,而當中更可能只有一隻可活至成年。Photo from wwf.org.hk

而綠海龜喺海洋生態系統中亦擔當重要角色,佢哋會將海草消化,為附近嘅動植物提供養份。

綠海龜喺海洋生態系統中亦擔當重要角色,佢哋會將海草消化,為附近嘅動植物提供養份。Photo from wwf.org.hk

因此每年香港漁農自然護理署每年除咗會封閉沙灘之外,亦唔建議市民喺依段期間內,喺深灣海域進行水上活動或者停泊、駕駛遊艇,導致海龜無法接近深灣水域嘅元兇。

漁農自然護理署每年封閉沙灘範圍Photo from 漁護署

另外,漁護署網頁亦有法例列明,依段期間任何人非法擅闖禁地即可能觸犯法例,最高可被罰款港幣5萬元。一般情況下,政府均不會允許市民進入限制地區觀光或消閑。在禁止通行期內,深灣設有執法人員巡邏,以管制非法擅進和監察綠海龜的產卵情況。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel