download HolidaySmart 假期日常 app
抽晒啲水吸引遊客參觀!意大利水底古城26年後再次重見天日

抽晒啲水吸引遊客參觀!意大利水底古城26年後再次重見天日

旅遊攻略
By Celia on 11 Jun 2020
Digital Editor

一提到「水底城市」唔少人一定會諗到亞特蘭蒂斯,但其實除咗依個水底古都之外,世界上仲有好多沉沒喺水底嘅遺蹟。而喺意大利托斯卡尼地區有一個被沉沒喺人工湖底嘅水底城市將重見天日,仲有機會可以開放畀遊客參觀。

依座水底古城位於意大利托斯卡尼地區嘅村莊Fabbriche di Careggine嘅一座人工湖嘅湖底之中。

依座水底古城位於意大利托斯卡尼地區嘅村莊Fabbriche di Careggine嘅一座人工湖嘅湖底之中。Photo from Pinterest

古城於13世紀時係鐵工嘅家園,1946年時為咗建造水壩與人工湖,居民就住數搬遷到另一個小鎮Vagli di Sotto,而古城亦沉沒於水中。

古城於13世紀時係鐵工嘅家園,1946年時為咗建造水壩與人工湖,居民就住數搬遷到另一個小鎮Vagli di Sotto,而古城亦沉沒於水中。Photo from Pinterest

古城結構完整,可以清晰睇到石造嘅房舍、橋樑、墓園等等。

古城自沉沒以嚟,只有1958年、1974年、1983年與1994年4次因為水壩維護,需要抽乾人工湖啲水時,古城才得以短暫地重見天日。

古城自沉沒以嚟,只有喺4次因為水壩維護,需要抽乾人工湖啲水時,古城才得以短暫地重見天日。Photo from Pinterest

不過當地人為咗振興當地嘅觀光旅遊產業,當地人一直希望能夠再度抽乾湖水,吸引更多人來參觀古城。

因此當地嘅水壩公司就有意喺今次抽乾湖水進行維護時,開放古城吸引遊客參觀。

當地嘅水壩公司就有意喺今次抽乾湖水進行維護時,開放古城吸引遊客參觀。Photo from shutterstock

唔知會唔會真係實行呢?!

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel