download HolidaySmart 假期日常 app
移動MUJI巴士送到你門口!將觀光車改成流動商店 為偏遠地區居民帶來小確幸!

移動MUJI巴士送到你門口!將觀光車改成流動商店 為偏遠地區居民帶來小確幸!

旅遊攻略
By Jackie on 24 Jul 2020
Digital Editor

日本家品品牌 無印良品MUJI 一向大受不同年齡層歡迎,除了因為設計簡約實用、價錢合理之餘品質有一定保證外,大家也能在MUJI體驗到日本人心思細密的特質,每個產品都經過細心研究,為客人帶來最好的體驗。最近,MUJI更照顧偏遠地區的居民需要,特別設計出一架MUJI to GO Bus,將MUJI變為流動商店,直接送達你家留下啊!

MUJIBUS01

隨着MUJI分店逐漸擴張,卻發現未能照顧到於山區或偏遠地區的居民,有見及此,MUJI直江津啟動「MUJI to go」企劃,將觀光巴士改裝為行動商店,並計劃於8月開始試業,9月開始正式巡迴營運。

MUJIBUS03

這架巴士體積雖小,但一應俱存啊!放在巴士中的產品以日常用品為主,包括衣物、文具、廚房用品、食物以及家居清潔用品等,載到山區發售,可見MUJI完全了解當地居民的實際所需,非常貼心啊!

MUJIBUS02

巴士作為鬧市以及偏遠地區的橋樑,MUJI將鬧市能輕易購買的生活用品帶到山區當中,也能透過巴士進行面對面的實體銷售,店員可以親身與客人交流,深入了解山區居民所需,幫助他們尋找好物解決生活難題,打造一個可持續發展的社區。

偏遠地區甚至山區居民常缺乏照顧,即使是日常生活中隨手可得的物品,對他們而言也相當珍貴,加上日本地大,車程需時比香港更長,MUJI這此巴士行動,真是為偏遠居民帶來小確幸啊!

相片來源:ryohin keikaku MUJI

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel