download HolidaySmart 假期日常 app
全港外賣小平台懶人包 港九新界有份 沙田最多選擇

全港外賣小平台懶人包 港九新界有份 沙田最多選擇

美食推介 外賣推介
By Aiko on 30 Jul 2020
Senior Editor

面對疫情,不少人只能選擇買外賣到公司或家中享用。故此,近日的外賣平台亦如雨後春荀,除了最大型的數個外賣平台,想更有心有力幫顧小店,同時為更多辛勞的香港人打氣,不妨試試使用其他本地薑外賣平台!今次羅列多個外賣平台,港九新界均有分布,當中以新界區最多小型外賣平台,港島區較少,一起看看有沒有屬於你的區域吧!

一般而言,大部份本地外賣平台接受 whatsapp 或 telegram 下單外賣,至於外賣餐廳的選擇,則需要自行向外賣平台查詢,部分會將餐單上載至Facebook 專頁。不過有以下地方可特別留意:
1. 留意外賣的截單時間
2. 部分平台會劃一最低消費及外送費用,亦有部分平台最低消費及外送費用,會按照送遞位置而有所不同,宜叫外賣前事先查詢;
3. 部分外送地區可能會額外收費,宜叫外賣前事先查詢;
4. 絕大部分外賣平台只接受現金付款,若果只有大金額面鈔找贖,請事前提出,部分接受 payme,甚至信用卡;
5. 若果有自備餐具,可事前要求走餐具,以減少浪費。

港島區

主要集中在中西區,分別有「Deedeeveryhk 速弟」和「Local Eat」。Deedeeveryhk 速弟主打西環區,至於 Local Eat 則是多個本地外賣平台中,發展較為成熟的一個,主打中環及上環區顧客,而且可以網站下單,更可以使用信用卡付款,相當方便。不過要留意 Local Eat 是需要自取,顧客要到指定取餐地點拿取食物。

Deedeeveryhk 速弟Photo from Deedeeveryhk 速弟

營業時間:視乎餐廳而定,由12nn - 12am 不等,詳情請向外賣平台查詢
最低消費:視乎餐廳而定
Facebook 專頁
Whatsapp:6545 5970
Telegram:deedeeveryhkchannel

Local EatPhoto from Local Eat

Local Eat
截單時間:每日11am
取餐時間:12:15nn - 1pm / 1pm - 2pm
Facebook 專頁
外賣網站

九龍區

至於九龍方面,則有主打黃大仙區的「外賣仔行動」、觀塘區的「觀塘外賣仔」及尖沙咀區的「快閃王」。外賣仔行動是包括九龍城、慈雲山及新蒲崗;至於觀塘外賣仔更包括秀茂坪、寶達及安達等「山區」,相信對該區居民而言,絕對是好消息。

快閃王Photo from 快閃王

外賣仔行動(黃大仙區)
營業時間:10am - 9pm
運送費:請向外賣平台查詢
Facebook 專頁
Whatsapp:9699 1793

觀塘外賣仔Photo from 觀塘外賣仔

觀塘外賣仔
營業時間:11am - 9:45pm(逢星期一休息)
Facebook 專頁
WhatsApp:5198 4204
Telegram:@taboys

Photo from 快閃王

快閃王
營業時間:12nn - 8:30pm
Facebook 專頁
Whatsapp:5637 0962
Telegram:flashkingtst

新界區

新界方面,本地外賣平台數目是當中最多。單是沙田分別有「沙田柚外送」、「DeliverMun 全送門」及「LookYau 碌友」,成為18區之冠。不過要留意,沙田柚外送和全送門主打石門、沙田圍、城門河及沙田第一城一帶,至於 LookYau 碌友則主力做火炭區。之但係由今日至7月31日期間,碌友推出三日限定禾輋送餐服務,並視乎反應,決定之後會否繼續推行,禾輋居民都有得揀啦!

沙田以外,大埔、將軍澳、屯門、元朗、天水圍亦有外賣平台。當中要特別介紹大埔的「林.大.康.大埔外賣圈」,事關它的外送地區是包括大埔工業邨、林村、大尾督、康樂園等一帶,即使住得入都有得叫外賣!至於將軍澳則有「將軍澳外賣專線」,要留意外賣電話以送餐地區域分,住在翠林邨及景明苑的山上居民,記住是打另一個電話號碼呢。最後,「元天水圍區外賣仔」更包送八鄉、錦田、新田、錦繡花園及加州花園等地方,好方便!

 

 

沙田柚外送Photo from 沙田柚外送

沙田柚外送
營業時間:12nn - 3pm,6:30pm - 8:30pm
運送費:根據地點決定,由HK$20至 HK$32不等
Facebook 專頁
Whatsapp:6130 5279
Telegram:@takeoutshatin

DeliverMun 全送門Photo from DeliverMun 全送門

DeliveryMun 全送門(沙田石門區)
營業時間:12nn - 8:30pm
最低消費:HK$150起
運送費:HK$20起
Facebook 專頁
Whatsapp:9784 9363

LookYau 碌友Photo from LookYau 碌友

LookYau 碌友
(沙田火炭區)
營業時間:星期一至六12nn - 2:15pm / 6:30pm - 8:45pm
運送費:視乎住宅位置而定,由HK$20至 HK$30不等
Facebook 專頁
Whatsapp:5742 5774
Telegram:lookyau_hk

 

林.大.康.大埔外賣圈Photo from 林.大.康.大埔外賣圈

林.大.康.大埔外賣圈
運送費:根據地點決定
Facebook 專頁
Whatsapp:5561 5721

將軍澳外賣專線Photo from 將軍澳外賣專線

將軍澳外賣熱線
營業時間:星期一至五10am - 9pm,星期六、日及公眾假期9am - 9pm
最低消費:視乎選擇餐廳,詳情請參閱 Facebook 專頁
運送費:未滿 HK$200為20%服務費,滿 HK$200為15%服務費,滿 HK$400為10%服務費,全單需另加車手費,由 HK$5至 HK$50不等。
Facebook 專頁
Whatsapp:9746 3241(送餐範圍:翠林邨及景明苑);9746 4976 (送貨範圍:全將軍澳區)

皇遞Photo from 皇遞

皇遞(天水圍區)
營業時間:12nn - 8:30pm
運送費:視乎餐廳與住宅區域而定,同區HK$20,跨區HK$30
Facebook 專頁
Whatsapp:6759 5546

元天水圍區外賣仔Photo from 元天水圍區外賣仔

元天水圍區外賣仔
運送費:請向外賣平台查詢
Facebook 專頁
Whatsapp:6114 2201

ma ma eatPhoto from ma ma eat

Ma Ma Eat 慢慢食(屯門區)
Facebook 專頁
Telegram:mama eat

荃灣外賣仔 Yo!DeliveryPhoto from 荃灣外賣仔 Yo!Delivery

荃灣外賣仔 Yo!Delivery(荃灣及葵涌區)
營業時間:11am - 11:59pm
Facebook 專頁
Whatsapp:6146 9599

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel