download HolidaySmart 假期日常 app
大富翁香港85周年版 專業玩家教路常見錯誤及正確玩法

大富翁香港85周年版 專業玩家教路常見錯誤及正確玩法

精選購物 潮物玩意 網購推薦
By Aiko on 23 Aug 2020
Senior Editor

不經不覺,經典桌上遊戲大富翁已經踏入85周年,故此遊戲廠商孩之寶亦特別推出85周年香港紀念版,以炫目世界為主題。遊戲實體版已經到手,不知道今次設計有甚麼特色?今次找來大富翁協會成員大文評價,同場更教大家如何正確地玩大富翁,並指出不少人會犯的常見錯誤!

PressLogicPhoto from PressLogic

1. 棋子轉為金色設計精緻
每款大富翁的棋子設計都甚有心思,今次85周年紀念版當然也不例外「「(大富翁)嘅棋全部都係金色,同以往普通版銀色嘅棋好唔一樣。同埋佢嘅棋嘅尺寸係大咗一個碼,感覺精美度係高咗。而且佢啲棋有種四圍走嘅感覺,例如車、直升機、船,成件事感覺好華麗。」

PressLogicPhoto from PressLogic

PressLogicPhoto from PressLogic

2. 版圖採用街道名而非地區
今次大富翁另一大特色,就是版圖是使用街道名稱。「可能唔係粉絲嘅話會覺得呢個轉變冇咩特別,但因為第一版嘅香港版(大富翁)都係用街名,感覺上85周年嘅設計就係同第一版係有個互相呼應。」

「大富翁用多好多街名,一啲有返啲歷史特色嘅名。例如九肚山或者何文田山道呢啲,因為香港本身係地小,好多時啲路都要依山而建,所以都會見到當中香港嘅特色。」大文更補充,由於香港昔日為英國殖民地,「同埋好多以前先至譯出嚟嘅街道名,感覺會貼地啲。」

PressLogicPhoto from PressLogic

玩家在大富翁常犯的錯誤及正確玩法!

1. 必須踩過自己的土地才可建屋
不少人玩大富翁的時候,都會先買心儀的地段,然後規定棋子必須踩到自己所屬地段才可建屋。但原來這個玩法都是錯?大文解釋,以上玩法要踩中自己所屬地段的機會是很低,會大大延長遊戲時間,導致遊戲死唔斷氣!

正確玩法:大文教路,正確玩法原來簡單得多!「只要同一隻顏色地段要有齊三個地方,例如有齊三個淺藍,或深啡色或藍色等地有兩個; 第二個條件係任何人喺擲骰之前,只要舉手示意「我想起屋」, 咁就可以起屋架喇。」簡單而言,只要有錢,想一次過起晒屋都得!大文更補充:「只要我哋必須跟隨平均原則起屋,例如有三個地方,每個地方唔可以相差多過一間,例如一一一,或兩間兩間一間,咁就得架喇。」

PressLogicPhoto from PressLogic

2. 破產方法是抵押給銀行?
大文表示,不但建屋方法有很多人誤解,連破產方法都不例外!「如果以為破產係將所有資產抵押俾銀行,然後銀行將資產放俾其他玩家買,但咁樣同樣會大大延長遊戲時間,令遊戲無了期地繼續。」

正確玩法:大文表示,正確的破產是極好殘酷亦好簡單,但亦能夠體驗遊戲中心思想:壟斷。「 邊個成功可以破晒其他人產,壟斷晒所有地,嗰位就係贏家。只要玩家將所有地段、金錢、通行證得全部給嬴家就可以。」

PressLogicPhoto from PressLogic

PressLogicPhoto from PressLogic

大富翁85周年紀念版
售價:HK$249.9
銷售點:HKTVmall、各大玩具反斗城、玩具店、書局、奇趣天地、百貨公司

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel