download HolidaySmart 假期日常 app
傳馬國明向湯洛雯求婚成功!出年結婚 獲女友爸爸送半億豪宅作婚房

傳馬國明向湯洛雯求婚成功!出年結婚 獲女友爸爸送半億豪宅作婚房

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 27 Oct 2020
Digital Editor

「荀盤」馬國明湯洛雯今年6月先公佈戀情,但結婚傳聞不斷。今日又傳出馬國明向湯洛雯求婚成功,兩人將於出年結婚,更有指靚湯爸爸送價值半億豪宅畀女兒作嫁妝。

馬國明入行以嚟形象極佳,雖然今年46歲,比33歲湯洛雯大逾10年,但外界仍非常睇好呢pair情侶。

馬國明入行以嚟形象極佳,雖然今年46歲,比33歲湯洛雯大逾10年,但外界仍非常睇好呢pair情侶。

佢哋今年6月先公佈戀情,而馬國明亦為女友開Instagram,兩人不時喺IG互相留言互動放閃。

馬國明同湯洛雯今年6月先公佈戀情,而馬國明亦為女友開Instagram,兩人不時喺IG互相留言互動放閃

據知靚湯父母對馬明非常滿意,佢哋又不時被拍得一齊睇車、睇樓。雖然公開戀愛僅4個月,但多次傳出婚訊。

據知靚湯父母對馬明非常滿意

今日再度傳出馬國明向湯洛雯求婚成功嘅消息,兩人出年就會結婚。

馬明同靚湯視彼此為結婚對象

有指靚湯爸爸更送價值半億豪宅畀女兒作嫁妝,呢套位於馬鞍山逾2,000呎嘅別墅原本買入計劃係湯家自住,現時打算留畀靚湯結婚後做婚房。

有指靚湯爸爸更送價值半億豪宅畀女兒作嫁妝

馬明同靚湯雖然一直否認婚訊,但就講過結婚計劃,視彼此為結婚對象。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel