download HolidaySmart 假期日常 app
吳尊曬女兒 Neinei 泳照被讚有超模氣質 吳尊搞笑回應留言

吳尊曬女兒 Neinei 泳照被讚有超模氣質 吳尊搞笑回應留言

娛樂新聞
By Ella on 23 Dec 2020
Digital Content Writer

吳尊 2017 年帶女兒 Neinei 及兒子 Max 參加內地真人秀節目《爸爸去哪兒 5》,Neinei 及 Max 懂事乖巧,擄獲咗一大班粉絲。日前吳尊喺微博大曬同家人游水嘅照片,仲有 Neinei 嘅泳照,網民一睇大讚 Neinei 有超模氣質!

吳尊曾經帶 Neinei 及 Max 參加內地真人秀節目《爸爸去哪兒 5》,Neinei 喺一班小朋友入面係大姐姐,所以肩負住照顧弟弟妹妹嘅責任,非常懂事乖巧,深受粉絲喜愛。

吳尊曾經帶 Neinei 及 Max 參加內地真人秀節目《爸爸去哪兒 5》。Photo from 《爸爸去哪兒 5》

Neinei 喺一班小朋友入面係大姐姐,所以肩負住照顧弟弟妹妹嘅責任,非常懂事乖巧,深受粉絲喜愛。Photo from 《爸爸去哪兒 5》

自從出演完《爸爸去哪兒 5》之後,吳尊就冇再帶女兒參加其他綜藝節目,只係間唔中係社交平台 Post 吓兒子同女兒嘅照片。日前吳尊就喺微博曬出一家人游水嘅照片,當中仲有 Neinei 嘅泳照,依家 10 歲嘅 Neinei 完全就係一個小美女!

日前吳尊就喺微博曬出一家人游水嘅照片。Photo from 吳尊微博

當中仲有 Neinei 嘅泳照,依家 10 歲嘅 Neinei 完全就係一個小美女!Photo from 吳尊微博

網民大讚 Neinei 有超模氣質!Photo from 吳尊微博

照片一出,網民旋即留言,大讚 Neinei 好靚女,有超模氣質!面對粉絲嘅讚賞,吳尊竟然搞笑回應:「是不是爸爸太會拍的原因呢?」

面對粉絲嘅讚賞,吳尊搞笑回應。Photo from 吳尊微博

雖然吳尊笑言只係自己識得影相,不過一眾網民依然大讚 Neinei 有氣質,仲有網民搞笑地話「Neinei 的氣質太好了,老父親是不是已經開始擔心了」。

雖然吳尊笑言只係自己識得影相,不過一眾網民依然大讚 Neinei 有氣質。Photo from 吳尊微博

Photo from 吳尊微博

Photo from 吳尊微博

眨下眼 Neinei 已經咁大個,真係好靚女~不過吳尊嘅拍攝技巧又真係幾厲害!

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel