download HolidaySmart 假期日常 app
新版《十月初五的月光》主角造型曝光!直認演初哥哥/祝君好有壓力

新版《十月初五的月光》主角造型曝光!直認演初哥哥/祝君好有壓力

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 08 Jan 2021
Digital Editor

TVB宣佈翻拍《十月初五的月光》,胡鴻鈞飾演「初哥哥」、港姐亞軍何依婷飾演「祝君好」、羅天宇演「司徒禮信」。早前新劇試造型,兩位主角「初哥哥」、「祝君好」造型復古,胡鴻鈞同何依婷接受訪問時都表示有壓力!

TVB開拍新版《十月初五的月光》,日前主演名單終於落實,以全新班底再次演釋呢套經典電視劇。

TVB開拍新版《十月初五的月光》,日前終於落實主演名單

張智霖飾演嘅「初哥哥」、佘詩曼飾演嘅女主角「祝君好」、馬浚偉飾演嘅「司徒禮信」,呢3個角色分別由胡鴻鈞、何依婷、羅天宇出演。

原來新版《十月初五的月光》仲會有兩位老戲骨石修同米雪出演!早前胡鴻鈞、何依婷兩位主角就齊齊出席新劇試造型。

早前胡鴻鈞、何依婷兩位主角就齊齊出席新劇試造型

「初哥哥」同「祝君好」造型超復古!「初哥哥」六四分界髮型、「君好」則係瀏海長卷髮。同原版有所不同,原版「初哥哥」頭髮剪得好短,而「君好」就係留短髮嘅。

「初哥哥」六四分界髮型

「君好」則係瀏海長卷髮

「初哥哥」同「祝君好」造型超復古

飾演男女主角嘅胡鴻鈞同何依婷都同樣表示感到有壓力,胡鴻鈞就話好緊張,要演初哥哥覺得好有挑戰性,更要上堂學手語。

胡鴻鈞就話好緊張,要演初哥哥覺得好有挑戰性,更要上堂學手語。

而何依婷則表示知道自己會做「君好」呢個角色感到好開心,亦好多謝公司同監製咁大膽揀佢,並表示佢會努力演出。

何依婷則表示知道自己會做「君好」呢個角色感到好開心,亦好多謝公司同監製咁大膽揀佢

而石修同米雪就表示喺出演前做足功課!米雪更直接向有演原版嘅家燕姐取經!

新版《十月初五的月光》仲會有兩位老戲骨石修同米雪出演

石修同米雪就表示喺出演前做足功課

即睇片段:

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel