download HolidaySmart 假期日常 app
GUCCI聯乘多啦A夢推超過40多款新年款式 尖沙咀設有期間限定店

GUCCI聯乘多啦A夢推超過40多款新年款式 尖沙咀設有期間限定店

至Smart賀年特集
By Suki on 20 Jan 2021
Deputy Managing Editor

GUCCI聯乘Doraemon推出農曆新年別注系列,款款充滿復古風,包括有服飾、手袋、波鞋等,尖沙咀更設有期間限定店,多啦A夢會打扮成牛牛與大家慶祝農曆新年。

Gucci聯乘Doraemon推出農曆新年別注系列,款款充滿復古風。Photo from GUCCI

農曆新年將至,Gucci聯乘Doraemon推出農曆新年別注系列,多啦A夢以牛牛造型登場,頭上有兩隻小牛角,更顯俏皮可愛。今次系列推出多達40款單品包括衣服、手袋、波鞋、連帽衫、衛衣、T-Shirt等,全部印有多啦A夢的圖案,其中手袋款式推出水桶袋,帆布綴以紅色皮革飾邊,帶有復古感覺。

今次系列推出多達40款單品包括衣服、手袋、波鞋、連帽衫、衛衣、T-Shirt等。Photo from GUCCI

各位粉絲留意!由1月20日至2月21日起,尖沙咀更會有期間限定店,大家可以即場購買心頭好之餘,更可在此尋找多啦A夢的蹤影。

其中水桶袋,帆布綴以紅色皮革飾邊,帶有復古感覺。Photo from GUCCI

全部印有多啦A夢的圖案。Photo from GUCCI

就連鞋款都可以見到多啦A夢。Photo from GUCCI

記者特別喜歡這款絲巾,以碎花圖案設計,令款式充滿懷舊感。Photo from GUCCI

Doraemon x Gucci Pin:
地址:尖沙咀海港城港威商場大堂
日期:1月20日至2月21日

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel