download HolidaySmart 假期日常 app
楊千嬅內地城市密密做搵銀 素顏拍片落差大!網民:企喺隔離都唔會認得!

楊千嬅內地城市密密做搵銀 素顏拍片落差大!網民:企喺隔離都唔會認得!

娛樂新聞
By Celia on 20 May 2021
Digital Editor

近年楊千嬅將工作嘅重心中轉移內地,繼早前佢喺小紅書拍片同網友分享日常生活後,近日佢更喺微博上載短片,分享自己喺前往工作嘅途中點好好食盡休息站。不過片中佢素顏出鏡,明顯同幕前嘅佢有所不同,而且喺休息站中似乎冇被粉絲認出,任行任影暢通無阻。

Photo from 楊千嬅/weibo

Photo from 楊千嬅/weibo

楊千嬅入行26年,日前佢就繼喺小紅書分享日常生活後,喺微博上載短片並寫道:「工作旅行也能變旅遊,就看你會不會吃 #楊千嬅示範服務區該怎麼吃」。

Photo from 楊千嬅/weibo

片中千嬅指自己因工作關係,不時都要坐商務車來往唔同嘅城市,而途中經過唔同嘅休息站時,佢就會落車去吓洗手間或喺食店內買嘢食。而今次佢就一共介紹咗兩個由無錫去千島湖途中嘅休息站。

Photo from 楊千嬅/weibo

Photo from 楊千嬅/weibo

戴上太陽眼鏡嘅千嬅從中總結咗唔少經驗,包括邊個洗手間更乾净以及休息站內有嘢美食包括串燒、雪糕、小食等等,期間佢更差點入錯男廁,相當搞笑!

Photo from 楊千嬅/weibo

Photo from 楊千嬅/weibo

Photo from 楊千嬅/weibo

但唔少粉絲嘅焦點都落喺素顏出鏡上,十分貼地,不過就難掩憔悴,眼窩明顯凹陷、眼皮耷晒,與幕前光鮮亮麗嘅形象大為不同。

Photo from 楊千嬅/weibo

雖然佢頂住一頭標誌性嘅紫髮,但素顏上陣嘅佢似乎冇被粉絲認出,喺休息站內任行任影暢通無阻。亦有唔少粉絲留言希望千嬅可以多拍片分享日常生活!

Photo from 楊千嬅/weibo

其實千嬅本身屬深眼窩,所以眼皮有明顯嘅摺位,就算化咗眼妝都好易顯倦容。

Photo from 楊千嬅/weibo

Photo from 楊千嬅/weibo

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel