download HolidaySmart 假期日常 app
楊茜堯曬1歲女最新近照!遺傳爸爸精靈眼 網民:最靚星B!

楊茜堯曬1歲女最新近照!遺傳爸爸精靈眼 網民:最靚星B!

娛樂新聞
By Cheryl on 28 May 2021
Digital Editor

女藝人楊茜堯(舊名︰楊怡)同男藝人羅子溢(舊名︰羅仲謙)結婚5年,育有一名現年1歲女兒羅翊心Hera「小珍珠」。最近,楊茜堯於社交平台上載女兒躺喺爸爸臂彎中合照,好多網民都大讚Hera雙眼大如精靈,絕對係最靚星B之一!

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

41歲楊茜堯與36歲羅子溢喺2016年結婚,二人婚後專注家庭減少工作,女方於2018年參演劇集《再創世紀》後小休兩年。佢哋喺2020年4月宣佈誕下女兒Hera「小珍珠」後,楊茜堯宣佈復出,而老公羅子溢都北上拍劇,實行一齊努力賺奶粉錢。

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

雖然兩夫妻現時要兼顧工作,但都不忘同粉絲分享溫馨家庭生活,經常上載一家三口合照。

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

日前,楊茜堯喺個人IG上載女兒Hera瞓喺爸爸羅子溢臂彎中相片,並寫道:「Hera has the prettiest eyes!(女兒Hera擁有最美麗的眼睛!)風雨再大,爸爸的懷抱就是避風港」又喺標籤表示當日天氣炎熱,雖然Hera好熱但仍然抱住爸爸唔放,爸爸都抱到出曬汗,而楊茜堯自己則兩袖清風,相當幽默又溫馨~

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

相片中,雖然羅子溢身穿螢光T恤,但都無蓋囡囡「小珍珠」光芒。Hera雙眼非常圓大、炯炯有神,好似凝望緊某啲新事物。

楊茜堯 IGPhoto from 楊茜堯 IG

網民都大讚小珍珠雙眼如寶石般閃耀,年紀輕輕已透露出星二代光芒!有網友覺得Hera嘅容貌都同爸爸羅子溢好相似,二人眼睛一樣咁圓大,留言:「樣子是不是似爸爸多啲?」,另有人更指小珍珠同爸爸BB時候撞樣!

IG 評論Photo from IG 評論

羅子溢 IGPhoto from 羅子溢 IG

羅子溢BB時候已經眼仔碌碌,女兒Hera深得佢遺傳!Photo from 楊茜堯 IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

 

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel