download HolidaySmart 假期日常 app
妹妹畢業想繼續升學 姐姐斥逃避現實 怪由細寵慣致忘本 網民:你驚少個人供養父母?

妹妹畢業想繼續升學 姐姐斥逃避現實 怪由細寵慣致忘本 網民:你驚少個人供養父母?

生活熱話
By Cheryl on 21 Jul 2021
Digital Editor

畢業生前途問題一向複雜,因為連家人都會受到影響。最近,一名港女上網大呻,指其妹妹因不清楚工作意向,所以想大學畢業後繼續升學。港女不滿妹妹唔為父母著想,而家人亦無法支付其學費。

愛回家之開心速遞Photo from 愛回家之開心速遞

近日,一名女網民於香港討論區發文,指其妹妹係心理學系學生,即將畢業。妹妹被爸爸問畢業後嘅搵工計劃時,表示自己打算繼續升學。

愛回家之開心速遞Photo from 愛回家之開心速遞

此時已引起女事主不滿,佢認為妹妹只係想逃避現實,「唔通為咗唔想搵工而成世都讀書咩」,坦言妹妹需要考慮供養年邁父母嘅問題。

愛回家之開心速遞Photo from 愛回家之開心速遞

而爸爸都不同意妹妹意向,建議佢就算要繼續讀書,都應選擇半工讀形式進行。妹妹隨即反駁,更與爸爸「炒大鑊」。

香港愛情故事Photo from 香港愛情故事

事主向妹妹表明家裡無法負擔佢往後學費,妹妹回應指,佢並非想逃避搵工,而係佢畢業後唔知可以搵咩做才決定繼續升學。事主則認為此舉任性,係為自己不願就業而編織嘅藉口。

愛回家之開心速遞Photo from 愛回家之開心速遞

事主遂透露,屋企「由細到大寵慣左佢」,當初大學揀科目時亦無同家人商量就「去馬」,佢認為咁樣導致妹妹長大後都唔會為屋企著想。

香港討論區Photo from 香港討論區

對此,有網民認為事主可放遠目光,指繼續升學有利就業,讀研究學位亦可以有糧出。亦有人指,做到心理學家嘅人工會好高,但難度極高,否則要另再進修考牌轉做社工。

香港討論區 評論Photo from 香港討論區 評論

香港討論區 評論Photo from 香港討論區 評論

有網民建議事主屋企只提供住宿及三餐,其他學費及日常開支讓妹妹自行支付。對此,事主認為妹妹應該交埋水電煤才合理。亦有人質疑事主是否著眼於供養問題,認為事主可能最擔憂無人一起同佢供養父母,所以想妹妹盡快就業。

香港討論區 評論Photo from 香港討論區 評論

亦有其他網民認為事主應認真說服妹妹半工讀,讀書同時可以累積工作經驗兼賺取外快,咁樣對佢及家人都最理想。

香港討論區 評論Photo from 香港討論區 評論

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel