【魷魚遊戲】細數13個劇情BUG!電話/銀行戶口號碼係真嘅、參賽者貨不對辦!細節錯漏百出!

【魷魚遊戲】細數13個劇情BUG!電話/銀行戶口號碼係真嘅、參賽者貨不對辦!細節錯漏百出!

電視電影 娛樂新聞
By Haitaeng on 06 Oct 2021
Digital Editor

李政宰、朴海秀主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》,自上線以來掀起全球熱話,更連帶讓多位演員人氣急升!雖然劇集及演員表現好評不斷,但似乎亦引發不少爭議,其中劇中有部分細節錯漏百出~以下整合了《魷魚遊戲》出現的13個BUG,睇下大家在追劇時是否有留意到這些細節!

·《魷魚遊戲》BUG 1 | 電話號碼真有人使用

第一集中,神秘人(孔劉飾)在地鐵站和成奇勳(李政宰 飾)打賭玩畫片,最後遞上一張神秘的卡片,邀請他參加能獲得巨額獎金的遊戲。在卡片背後的電話號碼竟然真有人在使用,由一名來自慶尚北道的金姓老板持有!苦主表示一天收到平均4,000通陌生電話,嚴重影響自己的睡眠和工作,電話被打爆令她相當崩潰。經反映後,據悉製作團隊將給予500萬韓元(約3萬3千港元)賠償金。另外,更有其他苦主只是因為號碼與劇中的3個數字相同,亦接到多通陌生電話,造成極大困擾。

神秘人(孔劉飾)遞上一張卡片,邀請成奇勳(李政宰 飾)參加能獲得巨額獎金的遊戲。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

卡片背後的電話號碼竟然真有人在使用,令持有者苦不堪言!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 2 | 錢箱內的獎金都是假鈔票

第一集中,參賽者結束一個遊戲後,工作人員公開半吊在空中的巨型豬仔錢箱,將累積的獎金倒進去。但有眼尖的網民發現,全部的鈔票都印著同一個號碼「DL 0338550 E」,代表全部都是假鈔票!

巨型豬仔錢箱裏全部都是假鈔票!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 3 | 路牌英文名不一致

第3集中,警察黃俊昊(魏河俊飾)駕車跟蹤載著參賽者的車輛,成功潛入遊戲中。畫面上的路牌,顯示他們正前往「武津港」,英文名為「MOOJIN」。但是,之後另一個路牌上的英文標示卻是「MUJIN」。

《魷魚遊戲》中同樣的英文路牌標示,但字母不一致。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 4 | 李政宰食空氣飯

第三集中,成奇勳與其他參加者在結束遊戲後,坐在一起食飯,被眼尖的網民發現,他的匙羹根本沒有𢳂,只是食空氣?!有人指李政宰為了講對白,所以才假裝食飯,但估唔到後期製作竟然將此鏡頭剪進去。

李政宰被網民發現食空氣飯?!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 5 | 雨傘圖案不一致

第三集中,參賽者在第二個遊戲「戳椪糖」,需要在圓形、三角形、星星及雨傘選擇其中一個圖案。不過,有網民發現雨傘的圖案並不一致,剛進場時墻上的雨傘下方呈波浪型,但後來又變成一條橫線。而印在糖餅上的雨傘就全都是波浪型。

有網民發現雨傘的圖案不一致,最初下方呈波浪型。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

之後雨傘變成一條橫線,在公開的劇照中同樣是這個圖案。
Photo from Netflix Korea Twitter

但是,印在印在糖餅上的雨傘卻是波浪型。
Photo from Netflix Korea Twitter

·《魷魚遊戲》BUG 6 | 雞蛋裏塞入紙條

第4集中,工作人員給予醫生參賽者一只完好無缺的雞蛋,在蛋黃中塞了一張紅色紙條,藏著接下來的遊戲提示。但究竟他們是如何在一只完全沒有破口的雞蛋中放進紙條,而且更是塞入蛋黃中?!

工作人員給予醫生參賽者一只暗藏遊戲提示的的雞蛋。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

究竟如何在一只完好無缺的雞蛋中放進紙條,而且是塞入蛋黃中?!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 7 | 體溫超過50度的老人

第4集中,參賽者們突然自傷殘殺,之後站在高處的1號參賽者吳一男(吳永秀飾)大叫「夠了」。此時,熒幕中顯示他的體溫高達華氏122.2,等同於攝氏50.11!正常人體溫超過攝氏50度,應該無法生存?!

廣告
廣告

1號參賽者吳一男的體溫高達華氏122.2,等同於攝氏50.11!?
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 8 | 有參賽者死超過1次

第4集中,宿舍熄燈後,參賽者們突然開始自傷殘殺,不少人都被殺掉。在工作人員進場宣布淘汰者時,198號參賽者竟然出現咗兩次。

網民發現有參賽者死超過1次。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

在工作人員進場宣布淘汰者時,198號參賽者竟然出現咗兩次。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 9 | 參賽者貨不對辦

有眼利的網民發現,在熒幕上顯示的參賽者相片,與實際上出現的人完全不是同一人!

眼利的網民在456名參賽者中,發現有些貨不對辦。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

除了61號,88號、331號及321號亦被網民發現不是同一人。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 10 | 消失的晉級參賽者

第6集中,40號參賽者在「彈珠」遊戲中被淘汰,他的對手(衣服尾數號碼為X26)理應晉級,但在下一個遊戲的生存者名單中,「6」字尾的參賽者只剩下456號,即成奇勳一人。

在「彈珠」遊戲中,40號參賽者的對手(衣服尾數號碼為X26)理應晉級。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

但在下一個遊戲的生存者名單中,「6」字尾的參賽者只剩下奇勳(456號)一人。
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 11 | 1897年出生的參賽者

第7集中,在玩「玻璃橋」遊戲時,其中17號參賽者表示自己是玻璃廠工人,所以能看得出玻璃的分別。在這位參賽者的資料中,竟然顯示他是1897年出生,即123歲?!

《魷魚遊戲》中出現123歲的參賽者?!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 12 | 遊戲設定大錯特錯

在遊戲一開始,工作人員就表示每一個參賽者被淘汰後,就會累積1億韓元的獎金,那麼最後的勝利者,理應是淘汰了455名參賽者,並獲得455億韓元。不過,為何最終獲勝的成奇勳會得到456億獎金?等同於遊戲的設定從一開始就是錯了!

《魷魚遊戲》遊戲設定從一開始就錯了?!
Photo from 《魷魚遊戲》截圖

·《魷魚遊戲》BUG 13 | 銀行帳戶是真實戶頭

除了電話號碼,就連成奇勳贏得獎金的銀行帳戶亦都是真的!有網民嘗試1韓元去實測匯款戶口帳號是否真的存在,轉帳時確認頁面竟顯示出為「Kakao Bank」數位帳戶,帳戶名稱為李某。對此,Netflix回應稱該帳戶是經過與對方協商後並同意使用的。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

👉🏻 即刻Follow我哋Instagram holidaysmart.hk

Share to Facebook
Our Facebook Videos
我們的 Facebook 影片
You may also like
你可能也喜歡
聲夢+星夢28位歌手開維港演唱會!海報揭露地位!門票價格被指超級離地!
聲夢+星夢28位歌手開維港演唱會!海報揭露地位!門票價格被指超級離地!
10 hours ago
梅艷芳電影|編劇大爆刪走譚詠麟角色原因!80年代兩大巨星只有張國榮登場
梅艷芳電影|編劇大爆刪走譚詠麟角色原因!80年代兩大巨星只有張國榮登場
11 hours ago
陳茵媺一家五口溫馨豪宅曝光! 陳豪不惜為子女「捱貴租」 本身已坐擁至少2個物業
陳茵媺一家五口溫馨豪宅曝光! 陳豪不惜為子女「捱貴租」 本身已坐擁至少2個物業
16 hours ago
洗米華老婆Heidi急刪兩人合照?!Mandy Lieu擁英國3億莊園或成最大贏家?!
洗米華老婆Heidi急刪兩人合照?!Mandy Lieu擁英國3億莊園或成最大贏家?!
16 hours ago
【全民造星4】大熱Ash鍾卓穎被淘汰!IG+5大件事一覽!被爆已結婚、中學曾遭欺淩!
【全民造星4】大熱Ash鍾卓穎被淘汰!IG+5大件事一覽!被爆已結婚、中學曾遭欺淩!
3 days ago
【侏羅紀世界3】序幕預告公開正片冇得睇?劇情簡介+5大需知率先睇!7款新恐龍品種首登場!
【侏羅紀世界3】序幕預告公開正片冇得睇?劇情簡介+5大需知率先睇!7款新恐龍品種首登場!
3 days ago
Hottest Articles
最熱文章
洗米華老婆Heidi急刪兩人合照?!Mandy Lieu擁英國3億莊園或成最大贏家?!
洗米華老婆Heidi急刪兩人合照?!Mandy Lieu擁英國3億莊園或成最大贏家?!
16 hours ago
聲夢+星夢28位歌手開維港演唱會!海報揭露地位!門票價格被指超級離地!
聲夢+星夢28位歌手開維港演唱會!海報揭露地位!門票價格被指超級離地!
10 hours ago
陳茵媺一家五口溫馨豪宅曝光! 陳豪不惜為子女「捱貴租」 本身已坐擁至少2個物業
陳茵媺一家五口溫馨豪宅曝光! 陳豪不惜為子女「捱貴租」 本身已坐擁至少2個物業
16 hours ago
公屋住戶半夜煮咖哩慘遭鄰居投訴! 眼利網民發現通告錯漏百出! 慨嘆:連食宵夜都唔得!
公屋住戶半夜煮咖哩慘遭鄰居投訴! 眼利網民發現通告錯漏百出! 慨嘆:連食宵夜都唔得!
12 hours ago
荃灣Omakase「弦 Sushi Gen」$450起!10件壽司+海膽拖羅丼
荃灣Omakase「弦 Sushi Gen」$450起!10件壽司+海膽拖羅丼
9 hours ago
九龍灣罕見歐洲蘇聯古董店 5大店主推介舊物!超珍貴香港製造鉛筆刨|九龍灣好去處
九龍灣罕見歐洲蘇聯古董店 5大店主推介舊物!超珍貴香港製造鉛筆刨|九龍灣好去處
2 days ago