download HolidaySmart 假期日常 app
越南妻子為內地農村男 放棄富商追求!丈夫讚老婆樣貌清秀 神似某女星?

越南妻子為內地農村男 放棄富商追求!丈夫讚老婆樣貌清秀 神似某女星?

生活熱話
By jack on 29 Sep 2021
Digital Content Writer

而家唔少人都會去外地工作,好大機會於當地尋覓到另一半,並組織家庭~最近,有位來自越南嘅人妻就因為工作而認識來自湖南嘅老公,結婚後佢就跟隨老公移居內地,並將佢哋嘅日常生活上載到網上,深受內地網民嘅歡迎!

「中越夫婦」定居內地後,開始成為Youtuber?!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#「中越夫婦」婚後定居內地!

唔少來自唔同國家嘅情侶喺結婚後,都會跟隨其中一方去佢嘅城市定居,而適應新環境往往就係佢哋嘅最大挑戰!不過,有位越南人妻同來自內地嘅老公結婚後就似乎非常適應喺內地嘅生活,仲將兩夫婦嘅日常生活片段放上網,吸引唔少內地網民觀看~

「中越夫婦」最近就上載佢哋兩人於內地定居嘅影片,十分受內地網民歡迎!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

兩人2015年於越南認識,並發展成情侶!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#2015年於越南認識

來自越南嘅劉玉薇本身家境一般,需要照顧家中嘅弟弟妹妹,認識老公之前就喺一間咖啡店入面打工賺錢;而來自湖南嘅趙祥就出生於農村,2015年因為工作原因被調配到越南,期間就認識咗劉玉薇,並對佢一見鍾情,仲話自己成功用真心打動到佢,令女方拒絕越南富豪嘅追求!

來自越南嘅劉玉薇因為係家中最大,所以就肩負起照顧家中5個弟妹嘅重任!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

來自湖南嘅趙祥就表示成功用誠意打動老婆!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#開設YouTube頻道紀錄生活

兩人戀愛將近4年嘅時間就決定結婚,並誕下女兒,婚後決定一家三口返湖南生活!而佢哋就喺今年5月開設YouTube頻道,並紀錄一家人嘅日常生活。趙祥因為覺得老婆樣貌漂亮,同紫霞仙子有幾分相似,所以就經常都叫老婆做「紫霞」!

兩人交往4年後,就決定結婚並移居內地。Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

「中越夫婦」紀錄一家三口溫馨生活!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#向越南家人大讚內地景色靚!

呢對「中越夫婦」至今已經喺湖南生活咗2年嘅時間,而佢哋嘅生活環境似乎亦比之前更加好。最近佢哋嘅其中一條影片就紀錄「紫霞」透過視像通話,向喺越南嘅家人大晒幸福生活同埋屋企嘅畫面。首先,「紫霞」就向家人展示內地嘅街景,仲大讚內地景色好靚,車水馬龍,十分繁華!

「中越夫婦」嘅生活似乎變得越來越好,並向大家展示佢哋嘅日常~Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

「紫霞」向家人展示內地嘅街道,並大讚景色漂亮!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#表示現在生活超級幸福!

之後,「紫霞」就大晒屋企嘅內部,包括:飯廳、睡房、廁所等全部都一一介紹,顯得非常興奮!而佢亦表示現在嘅生活十分幸福,家裡有車有屋,希望家人可以盡快去內地探訪佢~

「紫霞」細心咁向母親介紹家中嘅環境!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

「紫霞」表現興奮,非常渴望同家人一齊分享佢嘅喜悅~Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

「紫霞」表示現在生活十分幸福,有車有屋,一應俱全!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

#「紫霞」:母親想妹妹嫁去內地!

「紫霞」表示母親見到佢而家嘅生活咁穩定,就叮囑佢下次返越南嘅時候要為家中2個妹妹介紹內地男生,希望佢哋都可以嫁到個好歸宿,並於內地生活!而影片下面居然有網民為自己兒子招親,仲話有意介紹等兒子認識其中一個妹妹,非常搞笑!

「紫霞」大爆母親叫佢介紹2名內地男生俾妹妹認識!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

「紫霞」話母親而家最希望2個妹妹都可以搵到個好歸宿,最好就嫁去內地!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

有網民就表示願意介紹自己24歲嘅兒子俾「紫霞」妹妹認識!Photo from YouTube@越南媳婦紫霞

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

居日中國大媽力數日本公屋缺點「食唔好 朋友唔多」網民:講到內地咁好,唔返去?

23 Aug , 2021

內地不少人選擇遷移到世界其他國家居住,日本係其一熱門地點,但人在異地容易產生不少文化差異問題。ViuTV節目《人住公屋 我住公屋》就帶大家到日本,探訪當地一個超過半數居民都係中國人嘅住宅區,當中發現唔少嚴重中日矛盾!

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

ViuTV《人住公屋 我住公屋》會到訪不同國家參觀當地有代表性公屋,反思香港人住屋態度及本地公屋問題。節目嘅日本篇嚟到有40年歷史嘅川口市「芝園團地」採訪。

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

芝園團地超過一半居民都係中國人,所以隨處都可以聽到普通話談話聲音。為咗方便佢哋需要,又經常見到簡體中文告示,例如:「這裡不是廁所,請遵守規則!」

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

節目主持盤菜瑩子訪問做一名居日內地人,該名大媽直指日本:「食不好,朋友又不多,邊有我哋中國食得咁好?」

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

又大讚中國咩食物都有,「有活雞、活魚,咩都新鮮;喺日本餓又餓唔死,飽又飽唔死。」

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

大媽繼續表示:「返中國至少都有中國國籍,總言之自己係中國人,擁有一顆中國心。」對此,不少網民都直言,「既然大媽講到內地咁美好,日本咁差,咁點解唔返中國住?」

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

YouTube 評論Photo from YouTube 評論

節目組又訪問一名喺芝園團地居住超過39年嘅日本人,被問到呢度有咩變化,佢指當地人同中國住戶爭吵情況有上升趨勢。另外,佢本人嘅鄰居都係中國人,但因為言語不通,所以完全無同佢哋溝通過。

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

之後,節目組訪問芝園橋樑策劃組主席圓山王國,主席透露有部分中國住戶既不熟悉,又不適應日本嘅文化及生活習慣,例如隨便掉垃圾,講話聲音太大被日本住戶提醒,之後卻暴力還擊。

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

諸多矛盾下,部分日本人喺公屋區域內嘅枱凳寫上不滿內地人說話,例如「中國人,滾回去」及「髒死了」等,又有人寫上「僅限日本人使用」字句。

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

最後,主持盤菜瑩子指出,中國流行講「入鄉隨俗」,認為搬到外地便應融入當地文化,了解並遵從當地規矩,同時多顧及當地人感受。

《人住公屋 我住公屋》ViuTVPhoto from 《人住公屋 我住公屋》ViuTV

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel