download HolidaySmart 假期日常 app
TVB藝員訓練班舊相出土!梁朝偉/周星馳/吳鎮宇/歐陽震華同屆星光熠熠!勁多巨星

TVB藝員訓練班舊相出土!梁朝偉/周星馳/吳鎮宇/歐陽震華同屆星光熠熠!勁多巨星

娛樂新聞
By Jennifer on 11 Oct 2021
Digital Editor

曾志偉曾指TVB藝員訓練班將會拍成好似《全民造星》嘅真人騷,其實喺80、90年代唔少影視界巨星都係出身於藝訓班,影帝梁朝偉周星馳、吳鎮宇、歐陽震華、關禮傑等原來係同一屆同學嚟!

喺80、90年代唔少影視界巨星都係出身於藝訓班Photo from TVB

影帝劉德華、梁家輝、梁朝偉等TVB藝員訓練班學員出身

喺80、90年代想入行做演員唔少人會報名參加「藝員訓練班」,其中80年代嘅藝訓班簡直係星光熠熠,眾多影壇巨星,包括影帝都係藝訓班出身,其中有劉德華、梁家輝、梁朝偉、周星馳、吳鎮宇、劉青雲等。

80年代嘅藝訓班簡直係星光熠熠,眾多影壇巨星,包括影帝都係藝訓班出身,包括劉德華、梁家輝、梁朝偉、周星馳、吳鎮宇、劉青雲等。Photo from TVB

梁朝偉初出道嘅青澀樣子Photo from TVB

周星馳《他來自江湖》Photo from TVB

劉德華藝訓班面試片段公開

1981年嘅藝訓班學員有劉德華、梁家輝、黃耀明、戴志偉、徐錦江、戚美珍、吳嘉麗等,TVB曾公開劉德華嘅藝訓班面試片段,梳中間分界嘅劉德華臉上仍有baby fat,演戲時都感受到佢嘅緊張。

TVB曾公開劉德華嘅藝訓班面試片段,梳中間分界嘅劉德華臉上仍有baby fat,演戲時都感受到佢嘅緊張。Photo from TVB

梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇等為1982年「第11期藝員訓練班」同學

1982年「第11期藝員訓練班」有梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑、湯鎮宗、李子雄等學員,佢哋現時喺電影界、電視劇界地位舉足輕重。

1982年「第11期藝員訓練班」有梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑、湯鎮宗、李子雄等學員Photo from TVB

唔少藝員訓練班學員現時喺電影界、電視劇界地位舉足輕重。Photo from TVB

李子雄變化唔大Photo from TVB

TVB多年前嘅經典節目《K-100》就播出過佢哋嘅畢業禮,歐陽震華企喺吳鎮宇旁邊,而梁朝偉就同星爺周星馳企埋一齊!

TVB多年前嘅經典節目《K-100》就播出過藝員訓練班嘅畢業禮Photo from TVB

歐陽震華企喺吳鎮宇旁邊Photo from TVB

梁朝偉同星爺周星馳企埋一齊!Photo from TVB

影帝梁朝偉當年訓練班面試舊照曝光

梁朝偉當年訓練班面試片段可見佢年輕時憂鬱眼神已十分迷人,同現時嘅成熟魅力相目顯得青澀可愛。吳鎮宇出道初期同依家分別唔大,有種「大佬」氣質。

梁朝偉當年訓練班面試片段可見佢年輕時憂鬱眼神已十分迷人Photo from TVB

梁朝偉喺近30年前嘅訓練班面試片段中顯得青澀可愛Photo from TVB

梁朝偉現時有一種成熟魅力Photo from 梁朝偉 IG

吳鎮宇出道初期同依家分別唔大,有種「大佬」氣質。Photo from TVB

周星馳藝員訓練班畢業試造型

天生擁有喜劇細胞嘅星爺啱啱入行就喺兒童節目《430穿梭機》發揮佢嘅搞笑才華。不過星爺演正劇表現都唔差,佢喺藝員訓練班畢業試就著古裝,翩翩公子嘅造型都幾適合佢~

天生擁有喜劇細胞嘅星爺Photo from TVB

星爺啱啱入行就喺兒童節目《430穿梭機》發揮佢嘅搞笑才華Photo from TVB

星爺表情多多!Photo from TVB

星爺演正劇表現都唔差,佢喺藝員訓練班畢業試就著古裝,翩翩公子嘅造型都幾適合佢~Photo from TVB

周星馳著起西裝官仔骨骨。Photo from TVB

影帝劉青雲報名TVB藝員訓練班小插曲

1983年嘅藝員訓練班仲有影帝劉青雲,佢曾透露當年17歲報名參加訓練班後一直都未收到通知信,最終鼓起勇氣打電話去問,原來佢已獲取錄,好彩佢有打電話去問,佢都笑言呢個電話改變咗佢人生。啱啱入行嘅劉青雲都係由跑龍套做起,身材過大嘅佢喺人群中都好顯眼。

1983年嘅藝員訓練班仲有影帝劉青雲,佢曾透露當年17歲報名參加訓練班後一直都未收到通知信,最終鼓起勇氣打電話去問Photo from TVB

劉青雲笑言呢個電話改變咗佢人生Photo from TVB

啱啱入行嘅劉青雲都係由跑龍套做起Photo from TVB

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

古巨基晒30年前TVB藝員訓練班合照!袁文傑勁英氣、古巨基超童顏

1 Apr 2021

已為人父嘅古巨基近日喺IG公開咗30年前嘅舊照,係TVB藝員訓練班同學大合照,佢表示希望嚟緊可以重聚,相中袁文傑非常英氣,古巨基都好青澀。

已為人父嘅古巨基近日喺IG公開咗30年前嘅舊照Photo from 古巨基IG

48歲嘅古巨基最近回歸家庭,日日喺IG分享同仔仔嘅相片,少有推出音樂作品。佢喺IG post出舊相懷念從前。

48歲嘅古巨基最近回歸家庭,日日喺IG分享同仔仔嘅相片Photo from 古巨基IG

相片係30年前TVB藝員訓練班嘅大合照,52歲嘅袁文傑都係其中一位訓練班同學,古巨基表示:「30年前的3月,一班年輕人因為緣份在一個訓練班裡成為同學。哪個時代我們只有Call機,所以現在這群朋友仔仍未能齊全集合於短訊群組。如果你哋認識相中我嘅同學仔,或甚至你係相裏面嘅其中一個而與我們失聯,請喺這個post下面話我知可以點樣聯絡番佢/你,大家嘅重聚係我入行30年嘅一個願望。#唔知乜嘢係call機嘅話請上維基百科睇吓啦 #入行30週年之尋人啟事 #希望疫情快啲完可以為這個30年做啲嘢記錄下 #下雨天總掛念從前」

相片係30年前TVB藝員訓練班嘅大合照Photo from 古巨基IG

佢希望喺30周年全班可以重聚,相中古巨基坐正係最前中間位,樣子青澀仲半瞓喺地上,外貌同依家差唔多,佢當時都係得18歲,成個人洋溢住朝氣同活力!

相中古巨基坐正係最前中間位,樣子青澀仲半瞓喺地上Photo from 古巨基IG

而身高有188cm嘅袁文傑就企喺最後排,佢當時22歲,身高已相當優越,仲有幾分英氣,幾型下~

身高有188cm嘅袁文傑就企喺最後排Photo from 古巨基IG

袁文傑IGPhoto from 袁文傑IG

袁文傑IGPhoto from 袁文傑IG

袁文傑喺古巨基IG下面留言:「30年,記得那時連3年後會怎樣也不敢想呢...難得大部份同學也保持聯絡」,不過古巨基就表示:「好似都仲有4、5位失聯了」

袁文傑喺古巨基IG下面留言:「30年,記得那時連3年後會怎樣也不敢想呢...難得大部份同學也保持聯絡」Photo from 古巨基IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel