download HolidaySmart 假期日常 app
【居屋2022懶人包】2.25起申請!一文睇清申請資格+入息資產上限+攪珠揀樓日期!附7大屋苑詳情+轉售限制

【居屋2022懶人包】2.25起申請!一文睇清申請資格+入息資產上限+攪珠揀樓日期!附7大屋苑詳情+轉售限制

時事熱話 生活熱話
By Haitaeng on 21 Feb 2022
Digital Editor

「上車」的機會又來喇!房委會日前宣布最新一輪的居屋項目將於2月25日起接受申請!今期居屋包括7大新建居屋樓盤等,其中售價以啟德啟欣苑124萬起最低,北角驥華苑531萬最高~香港樓價高人人都知,不少人都計劃入紙申請新一期居屋!究竟有咩申請資格?幾時截至?白表入息資產限額多少?幾時攪珠揀樓?一文睇清居屋2022懶人包,希望可以幫到大家喇!

房委會宣布2022年居屋項目於2月25日起接受申請。Photo from 香港電台


·居屋2022 | 申請日期

2022年2月25日上午8時起


·居屋2022 | 截止日期

2022年3月24日晚上7時


·居屋2022 | 申請費用

居屋2022:港幣$250
白居二2022:港幣$210

*可同時申請兩者,申請時間相同,申請費用合共為港幣$460。

可同時申請「居屋2022」和「白居二2022」,申請費用合共為港幣$460。Photo from 香港房屋委員會


·居屋2022 | 白表申請資格

家庭人數 月入限額 資產限額
1人 港幣$33,000 港幣$92.5萬
2人或以上 港幣$66,000 港幣$185萬

*根據房委會指引,申請居屋的入息限額,是以扣除法定強積金供款之後而定,但自願性供款則不被豁免,須一併計算到入息。
*申請人於申請日期截止之前24個月,都不能持有任何物業的權益,包括簽訂物業的臨時買賣合約,否則亦不符合資格申請。


·居屋2022 | 申請方法

-親身遞交
-郵寄紙本表格
-網上申請

*無論以哪一種途徑申請居屋2022,都要同時繳交申請費。


·居屋2022 | 申請注意事項

-申請人須以信用卡(VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯)繳交申請費。
-不能重複申請。任何人士只能名列於同一計劃的一份申請表內(不論紙本或網上申請)。如有重複申請,不論任何原因,所有申請一律作廢,已繳付的費用不會獲得退還及不能轉讓。
*申請者及名列於表內的家庭成員只能遞交一份申請表。
*若申請者和其家庭成員分開申請,亦被視為重複申請。
*透過多於一種途徑遞交相同申請,亦被視為重複申請。
-成功遞交網上申請的綠表申請者,屋邨辦事處/分區租約事務管理處/出租屋邨辦事處職員會在收到電子申請表後與申請者聯絡,核實他們的住戶資料。申請者及名列申請表上所有年滿18歲或以上的家庭成員仍須在申請表上簽署作實綠表身分,並交回有關屋邨辦事處。

申請者切記不能重複申請,否則不論任何原因,所有申請一律作廢。Photo from 香港房屋委員會


·居屋2022 | 申請網址

「居屋2022」網站 | 「白居二2022」網站


·居屋2022 | 攪珠日期

居屋2022及白居二2022預計今年第二季分別進行攪珠。


·居屋2022 | 揀樓日期

居屋2022預計今年第四季開始揀樓,及向白居二2022合資格申請者發出批准信。

居屋2022及白居二2022預計今年第二季進行攪珠,第四季前者開始揀樓,後者向合資格申請者發出批准信。Photo from 香港房屋委員會


·居屋2022 | 七大屋苑名單

房委會於2022年首季推售的七個新建居屋發展項目,共有8,926個單位。

區域 發展項目 單位數目 預計售價 網址連結
北角 驥華苑 248伙 $248至531萬 https://bit.ly/350fyPv
土瓜灣 冠山苑 495伙 $188至364萬 https://bit.ly/3BvKCmf
沙田 愉德苑 543伙 $174至337萬 https://bit.ly/3rX5wHS
將軍澳 昭明苑 594伙 $169至335萬 https://bit.ly/3rVUWkv
啟德 啟欣苑 1,840伙 $124至479萬 https://bit.ly/3GYAeom
安達臣 安秀苑 1,906伙 $153至325萬 https://bit.ly/3ByAhGf
東涌 裕雅苑 3,300伙 $130至355萬 https://bit.ly/3s7vd8Z

·居屋2022 | 七大屋苑部分平面圖

居屋2022發展項目:裕雅苑的模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:裕雅苑C座1樓至30樓7號單位模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:裕雅苑B座1樓至30樓3號單位模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:愉德苑的模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:愉德苑2樓至31樓13號單位模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:啟欣苑的模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:啟欣苑B座2樓至40樓16號單位模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:安秀苑的模型。Photo from 香港房屋委員會

居屋2022發展項目:安秀苑A座2樓至33樓1號單位模型。Photo from 香港房屋委員會

·居屋2022 | 推售四大類單位

1.新居屋單位
七個新建居屋發展項目,共8,926個單位。

2.因買賣協議撤銷而收回的居屋單位
15個在「居屋2020」因買賣協議撤銷而收回的彩禾苑和山麗苑單位,連同截至選樓開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該兩個屋苑的單位。

3.租者置其屋計劃(租置計劃)回收單位 *只適用於綠表申請者
在「出售綠表置居計劃單位20202/21」下未售出或因買賣協議撤銷而收回的租置計劃回收單位(如有),以及從已回收及未來數月直至「居屋2022」選樓日期開始前約三個月回收的租置計劃單位中揀選可供出售的單位。

4.因買賣協議撤銷而收回的香港房屋協會資助出售單位
-27個因買賣協議撤銷而收回的資助出售單位,包括翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑。

申請者需待滿5年後才能轉售給綠表、白居二人士,并於滿15年後,才可補地價於自由市場轉售。Photo from 香港房屋委員會


·居屋2022 | 新居屋轉售限制

-轉售給綠表、白居二人士收緊至5年。
-住滿15年才可補地價於自由市場轉售。


·居屋2022 | 房委會24小時熱線

2712 8000

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel