download HolidaySmart 假期日常 app
西環海濱長廊|西營盤擬建全新海濱花園 政府斥資2億!全港最大戶外彈床+戲水嬉沙區

西環海濱長廊|西營盤擬建全新海濱花園 政府斥資2億!全港最大戶外彈床+戲水嬉沙區

香港好去處
By Meko on 18 Mar 2022
Reporter/ Anchor

中西區海濱長廊近年陸續分階段開放,早前政府計劃斥資2.076億元,將其中一段西環海濱用地重新規劃,建成全新海濱花園,到時設有全港最大的戶外彈床、戲水及嬉沙區等,工程最快於本年度展開,預計需時3年完成,以後去西營盤就會有多個好去處!

西營盤東邊街北休憩用地

政府在早前的《施政報告》提出預留65億元,進行貫通維港的海濱長廊改善項目,根據發展局最新的文件顯示,政府擬將西營盤東邊街北休憩用地,改建成一段佔地1.32公頃、沿海長440米的全新海濱,作為連貫中西區海濱長廊的一部分,以及興建海濱花園,提供一系列康樂設施。

政府在早前的《施政報告》提出預留65億元,進行貫通維港的海濱長廊改善項目,根據發展局最新的文件顯示,政府擬將西營盤東邊街北休憩用地,改建成一段佔地1.32公頃、沿海長440米的全新海濱,作為連貫中西區海濱長廊的一部分,以及興建海濱花園。Photo from 立法會文件

全新海濱長廊

項目位於中山紀念公園和西區副食品批發市場之間,將會貫通東西兩面的海濱,當局估算整個項目耗資2.076億元,項目將會在立法會財務委員會批准撥款後動工,預料需時3年完成,即是預計於2025年正式啟用,期間海濱沿岸會設有臨時通道,以維持海濱長廊的連貫性。

項目位於中山紀念公園和西區副食品批發市場之間,將會貫通東西兩面的海濱,當局估算整個項目耗資2.076億元,項目將會在立法會財務委員會批准撥款後動工,預料需時3年完成,即是預計於2025年正式啟用。Photo from 立法會文件

西環海濱花園

當局最新計劃會在該休憩用地興建一段新海濱長廊,屆時將會設有多用途活動空間、跨代共融遊樂空間、臨海休憩空間及嬉水區等,海濱內會設有園景花園、避雨亭及涼亭、適合兒童、成人及長者使用的特色遊樂及健身設施、觀景平台及小食亭等附屬設施,亦設大型旋轉平台,方便輪椅使用者使用。

當局最新計劃會在該休憩用地興建一段新海濱長廊,屆時將會設有多用途活動空間、跨代共融遊樂空間、臨海休憩空間及嬉水區等。Photo from 區議會文件

海濱內會設有園景花園、避雨亭及涼亭、適合兒童、成人及長者使用的特色遊樂及健身設施、觀景平台及小食亭等附屬設施,亦設大型旋轉平台,方便輪椅使用者使用。Photo from 區議會文件

全港最大戶外彈床+戲水及嬉沙區

政府透露今次工程是首個委聘遊樂顧問設計遊樂設施的海濱項目,所以遊樂區將設有别於香港一般公共空間的嶄新及創意設施,當中最值得期待是將會設有全港最大型的戶外彈床、戲水及嬉沙區等的共融遊樂及健身設施,是海濱地帶首個同類型設施,到時家長可以帶小朋友來「放電」,小朋友一定玩到樂而忘返。

當中最值得期待是將會設有全港最大型的戶外彈床、戲水及嬉沙區等的共融遊樂及健身設施,是海濱地帶首個同類型設施。Photo from 區議會文件

政府透露今次工程是首個委聘遊樂顧問設計遊樂設施的海濱項目,所以遊樂區將設有别於香港一般公共空間的嶄新及創意設施。Photo from 區議會文件

更多【香港好去處】請按此

相關文章:

相關文章:

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel