download HolidaySmart 假期日常 app
屏南石澗10米激流溪降 10米高台跳潭+溪澗滑梯+瀑布打卡|玩水攻略

屏南石澗10米激流溪降 10米高台跳潭+溪澗滑梯+瀑布打卡|玩水攻略

香港好去處 郊遊好去處
By Silver Tang on 18 Aug 2022
Reporter / Anchor

天氣愈來愈熱,真的要玩水才能消暑!今次記者帶大家一齊挑戰粉嶺的屏南石澗溪降。石澗整條有多條瀑布打卡位,,除了溪降更可以大玩天然水滑梯及挑戰10米高台跳潭,想知更詳情就入內文查看!

夏天最佳的消暑活動莫過於水上活動!除了浮潛、划艇之外,溪降都是一大消暑玩樂選擇,今次記者更帶大家挑戰粉嶺的屏南石澗,一試溪降的刺激!

屏南石澗

屏南石澗是香港九大石澗之一,位於新界「屏風山」與「南涌」之間的一條大石澗,更有「死亡石澗」之稱。全程石澗大約1公里,也是比較多瀑布的一條石澗,所以打卡位置都比較多。今次記者們只玩其中一段石澗,由南涌郊遊徑一直往上走大約15至30分鐘,就能到達「鹿頸」,即是溪降活動的起點!

由南涌郊遊徑一直往上走大約15至30分鐘,就能到達「鹿頸」,即是溪降活動的起點!Photo from Presslogic

溪降

玩之前教練會講解裝備如何使用,及在水澗中如何安全地行走,例如要踩在尖石以增加摩擦力,或不要踏在綠色的石頭上等。屏南石澗有多條瀑布,今次路線最高的瀑布高達10米!沿石澗下行,就來到第一個熱身瀑。作為讓初階者嘗試的熱身瀑分成2段,上下段分別是2米和5米,而記者一邊推著石頭,一邊拉著繩索就下降!

玩之前教練會講解裝備如何使用,及在水澗中如何安全地行走,例如要踩在尖石以增加摩擦力,或不要踏在綠色的石頭上等。Photo from Presslogic

 

隨後教練再帶記者往下行,到達一條需要雙腳伸直後再遊繩下降的瀑布,這條瀑布驚險之處在於身體容易往左右傾擺,記者有多次因為雙腳不平衡而盪至旁邊的石壁上,當時都有些驚險。最大感受是瀑布的水花太大,水衝力尤如花灑一樣,大家像洗了澡一樣!最後當然輪到高10米的大瀑布!聽起來好像有點害怕,不過因為之前的熱身及已經掌握技巧,加上教練不斷的打氣,總算成功完成這個關卡!

最後當然輪到高10米的大瀑布!聽起來好像有點害怕,不過因為之前的熱身及已經掌握技巧,加上教練不斷的打氣,總算成功完成這個關卡!Photo from Presslogic

天然水滑梯

除了刺激的瀑布溪降外,還有好像樂園水滑梯一樣的天然滑梯,隨著水流滑下,以超快速滑入水潭之中,連面對溪降比較「淆底」的記者都認為沒有難度,刺激程度較低又好玩!可惜因路線關係,只玩到一次溪澗滑梯,期望下次另一條路線可以嘗試更多水滑梯。

除了刺激的瀑布溪降外,還有好像樂園水滑梯一樣的天然滑梯,隨著水流滑下,以超快速滑入水潭之中,連面對溪降比較「淆底」的記者都認為沒有難度,刺激程度較低又好玩!Photo from Presslogic

10米高台跳潭

石澗中有多個跳潭體驗位置,大家可以由最低一或兩米開始逐步挑戰。今次的路線有一個2至3米的高台,雖然看上去不是很高,但是也要鼓氣勇氣才能跳下。而最高的高台達10米,如奥運跳水的高度一樣,不過是可以選擇性挑戰的!

而最高的高台達10米,如奥運跳水的高度一樣,不過是可以選擇性挑戰的!Photo from Presslogic

記者玩後感

由於我們是第一次玩溪降,所以開始溪降前比較緊張!不過由於教練十分令人安心,又有安全帽及助浮衣等裝備,連不識游水的都可以享受過程,所以整個體驗都十分放心又好玩!屏南石澗中最深刻必定是10米高的溪降和跳潭,兩項的高度都很需要膽量才能完成,不過完成後又會有很大的滿足感!

今次記者更帶大家挑戰粉嶺的屏南石澗,一試溪降的刺激!Photo from Presslogic

屏南石澗 - 溪降體驗
地點:粉嶺屏南石澗
費用:$699 (原價$880)
日期:請留意官網

樂澗 GoCanyoneering 峽谷探險隊
電話:84905594
預約網址:按此
Facebook: 樂澗 GoCanyoneering
Instagram: @gocanyoneering

更多【水上活動推介】請按此

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel