download HolidaySmart 假期日常 app
血月月全食2022|11月血月+月掩天王星同時發生!3大賞月地點+附直播連結

血月月全食2022|11月血月+月掩天王星同時發生!3大賞月地點+附直播連結

時事熱話 生活熱話
By Suki on 31 Oct 2022
Deputy Managing Editor

月全食2022|香港於今年11月將出現兩大天文現象,包括月全食及月掩天王星!今次的月全食更統稱為「血月」,則呈現銅紅色的月亮。而且同時發生月掩天王星,這是非常難得的現象!市民可透過天文台、太空館的聯合網上直播一睹月食過程。

#點解叫血月?

天文台表示月全食期間,月亮不會完全消失,因為太陽光中的藍光經過地球大氣層時會被散射,剩餘的紅光再被折射到月球上,便會呈現罕見的銅紅色,統稱為「血月」。

今次「血月」月全食將於11月8日傍晚5時37分起可開始,整個月食過程會在晚上9時58分完成。若錯過今次的月食,或者要等到2025年9月8日才能再遇上。

香港於今年11月將出現兩大天文現象,包括月全食及月掩天王星!Photo from 天文台

#月掩天王星

而當日同時發生另一個現象「月掩天王星」,即天王星運行至月亮後面。「月掩天王星」由當日傍晚6時57分至58分,預計晚上7時47分完結,整段時間持續大約49分鐘。

同時發生月掩天王星,這是非常難得的現象!Photo from 天文台

#觀賞月全食地點推介

月球處於東北偏東近水平位置,香港太空館表示,需到視野廣闊的地方觀測。而且屆時隨天色漸暗,月球位置漸高,只要天氣良好,晚上約7時於全港各區都可以看到月食。

1. 中西區海濱長廊

中西區海濱長廊Photo from 康樂及文化事務處官網

2. 尖沙咀星光大道

尖沙咀星光大道Photo from avenueofstars官網

3. 白石角海濱長廊

白石角海濱長廊Photo from 電影發展統籌科官網

#網上直播連結

如果不想出門「追月」的話,可以留在家中收睇直播!《按此》

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel