download HolidaySmart 假期日常 app
72歲李龍基與內地老婆原來未結婚!自爆相差逾30歲夫妻生活超和諧

72歲李龍基與內地老婆原來未結婚!自爆相差逾30歲夫妻生活超和諧

娛樂新聞
By Jennifer on 15 Feb 2023
Digital Editor

李龍基與「內地嫩妻」Chris Wong感情要好,但近日李龍基接受訪問時卻表示佢哋原來仍未結婚!不過李龍基亦表示今年內會成婚,又有意將財產留畀未婚妻,雖然兩人相差逾30歲,李龍基自爆夫妻生活十分和諧!

李龍基與「內地嫩妻」Chris Wong感情要好Photo from 香港開電視

李龍基內地「老婆」Chris背景公開

李龍基曾有兩段婚姻,近年有指佢於20年前認識內地女子Chris Wong,雖然兩人有年齡差距,卻十分投契並無代溝,戀愛4、5年後步入婚姻殿堂,結成夫婦。Chris一向低調,早前李龍基受訪時就公開過Chris背景,原來Chris係一名飛機工程師,而且仲好有繪畫天份,幫過唔少圈中人畫畫。

Chris係一名飛機工程師Photo from Chris IG

Chris好有繪畫天份,幫過唔少圈中人畫畫。Photo from Chris IG

Chris真實年齡成謎,李龍基爆兩人未結婚

Chris嘅真實年齡成謎,李龍基同Chris本人之前都未曾公開過兩人年齡差,有指佢哋相差28年,而Chris就表示自己係「30代」,從Chris嘅IG可見佢兩位閨蜜年齡層都係30歲左右,相信Chris年紀應該與好友相仿。

李龍基同Chris本人之前都未曾公開過兩人年齡差Photo from Chris IG

從Chris嘅IG可見佢兩位閨蜜年齡層都係30歲左右,相信Chris年紀應該與好友相仿。Photo from Chris IG

李龍基與Chris感情要好,佢於內地香港兩邊工作Chris都陪伴喺身邊,兩人形影不離相當痴纏。近日李龍基就接受傳媒訪問,「跟得夫人」Chris亦與李龍基一齊受訪,李龍基透露兩人原來未正式結婚!

李龍基與Chris感情要好,佢於內地香港兩邊工作Chris都陪伴喺身邊Photo from 楊柳青 IG

近日李龍基就接受傳媒訪問,「跟得夫人」Chris亦與李龍基一齊受訪,李龍基透露兩人原來未正式結婚!Photo from Chris IG

傳李龍基將名下財產轉予Chris,自爆兩人夫妻生活協調

雖然外界早已將Chris視為「基嫂」,兩人亦向來高調,即被指係「父女戀」亦懶理,李龍基表示佢本來有意北上拜見未來外父外母,但因為疫情未能成事,不過佢亦指今年內應該會成婚,到時可能簡單食飯,唔會擺酒。

李龍基表示佢本來有意北上拜見未來外父外母,但因為疫情未能成事,不過佢亦指今年內應該會成婚Photo from TVB

為咗拉近同未婚妻嘅距離李龍基更染上粉紅色頭髮,增添年輕人氣息!作為70年代當紅歌星,李龍基曾被肥媽大爆係「夜店歌王」,工作一個月已經買到一層樓,有指佢多年喺香港同內地至少擁有7個物業,更將所有物業轉至Chris名下,果然係真愛!

作為70年代當紅歌星,李龍基曾被肥媽大爆係「夜店歌王」,工作一個月已經買到一層樓Photo from TVB

有指李龍基已將所有物業轉至Chris名下Photo from Chris IG

兩人咁恩愛,李龍基仲大爆二人閨房生活相當和諧,直言如果唔協調:「佢咁後生點忍?」實際上Chris曾經懷孕,可惜最終小產,對於生育計劃,李龍基表示會順其自然。

李龍基仲大爆二人閨房生活相當和諧,直言如果唔協調:「佢咁後生點忍?」Photo from TVB

Chris曾經懷孕,可惜最終小產Photo from Chris IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

69歲李龍基細28年太太最新照曝光 散發濃郁少女味 網民:以為係父女!

23 Jun 202

被稱為「TVB御用皇帝」嘅李龍基同細佢28年嘅太太Chris Wong結婚多年,但二人鮮有合照曝光。直至最近,女方為女藝人楊柳青(Wiyona)畫人像畫後,被Wiyona上載三人合照於社交平台,才令李龍基太太曝光!

《流行經典50年》 TVBPhoto from 《流行經典50年》 TVB

出演過多套TVB劇集嘅演員兼歌手李龍基現年69歲,佢20年前認識內地人太太Chris Wong。雖然男方比女方大28載,稱得上父女戀,但兩人非常投契,拍拖四、五年後邊拉埋天窗。

騰訊截圖Photo from 騰訊截圖

李龍基為遷就太太,曾搬到深圳居住,更於內地擁有多個物業收租,亦有報道指愛妻號嘅基哥將購入嘅物業全數歸於太太名下。

TVB截圖Photo from TVB截圖

李龍基太太Chris Wong作風低調,甚少公開露面,但佢不時為圈中人畫人像畫,例如「樂壇教父」Uncle Ray、石修、王賢誌等,可見佢好有藝術氣質。

@sheksau IGPhoto from @sheksau IG

@chrisart1017 IGPhoto from @chrisart1017 IG

@chrisart1017 IGPhoto from @chrisart1017 IG

直到近日,佢為女藝人楊柳青(Wiyona)畫畫,Wiyona及後把自己、Chris與李龍基嘅三人合照上載到個人社交平台上,大讚Chris嘅畫作好靚,終讓網民看清李龍基太太真面目。

楊柳青 IGPhoto from 楊柳青 IG

不少網民都認為Chris樣子充滿少女味,凍齡得宜,對唔知情嘅人嚟講,話係父女都過得去!相片中二人展露笑容,幸福洋溢。

楊柳青 IGPhoto from 楊柳青 IG

Chris除咗會畫藝人人像,亦會畫貓貓狗狗。被問到太太會否開畫展,李龍基表示,確實有人建議佢開,但佢暫時並無此意,但如果將來有機會嘅話,一定會盡能力協助愛妻。

@chrisart1017 IGPhoto from @chrisart1017 IG

@chrisart1017 IGPhoto from @chrisart1017 IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel