download HolidaySmart 假期日常 app
【財政預算案2023懶人包】10大派錢派糖措施重點!$5000消費券/電費交通補貼/退稅100%

【財政預算案2023懶人包】10大派錢派糖措施重點!$5000消費券/電費交通補貼/退稅100%

時事熱話 生活熱話
By Haitaeng on 22 Feb 2023
Digital Editor

財政預算案2023出爐!財政司司長陳茂波今日公布最新財政預算案,再推出一系列派錢派糖措施,包括退稅100%、電費和交通補貼等~而基層家庭和打工仔最關注的電子消費券,政府計劃於4月起再派$5,000!財政預算案2023懶人包一覽,睇下邊個福利措施同自己有關!

財政預算案2023出爐,10大基層須知派錢派糖措施重點一覽!Photo from FB@2023-24年度財政預算案

#再派$5,000消費券

財政預算案2023最大的焦點當然就係政府會唔會再派消費券~政府宣布再派$5,000消費券,分兩期發放,最快於4月開始派發!。

財政司司長陳茂波公布最新財政預算案2023。Photo from 政府新聞處

·每位合資格的18歲或以上永久性居民和新來港人士,獲分兩期發放總額$5,000消費券。

·政府會先通過上年計劃的登記資料,於4月先發放$3,000消費券給合資格人士,剩餘的$2,000消費券則會與新符合資格人士一起在年中發放。

·與上年一樣,透過不同入境計劃在港居住和升學的合資格人士,會獲發$2,500消費券。

政府計劃4月起再派$5,000電子消費券!Photo from 政府新聞處

#$1,000電費補貼

政府會為每位合資格電力住宅用戶戶口提供$1,000電費補貼。現行向此等戶口提供每月$50的電費紓緩金計劃,將延長至2025年年尾。

#交通津貼上限$500

「公共交通費用補貼計劃」的臨時特別措施延長6個月,至今年10月尾。政府為市民每月超出$200的實際公共交通開支提供3分之1的補貼,以每月上限為$500。

「公共交通費用補貼計劃」延至今年10月尾,並且提供市民每月上限為$500交通津貼。Photo from FB@Brand Hong Kong

#補貼DSE考試費

政府為參加20234年香港中學文憑考試的考生代繳考試費,開支約1.51億元。

#派多半個月綜援

領取綜援的人士注意!向領取社會保障金額的合資格人士,發放金額相等於多半個月的綜合社會保障援助(綜援)標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。同時,在職家庭津貼亦會作相若安排。

陳茂波公布一系列稅收安排,包括薪俸稅退稅100%、上限$6,000等措施!Photo from FB@Brand Hong Kong

#寬減100%利得稅上限$6,000

寬減2022/23課稅年度百分之百的利得稅,上限為$6,000。

#寬減上限$6,000薪俸稅和個人入息課稅

寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅,上限為$6,000,預計190萬位納稅人受惠。

#寬減2023/24首兩季差餉

寬減2023/24年度首兩季的差餉,住宅物業以每戶每季$1,000為上限,預計涉及303萬個住宅物業。

政府在財政預算案2023提出增加子女免稅額至13萬。Photo from FB@Brand Hong Kong

#增加子女免稅額至13萬

由2023/24課稅年度起,增加子女基本免稅額和子女出生課稅年度的額外免稅額,由現時的12萬增至13萬。

#寬減政府處所租戶50%租金

今年7月起,寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地下總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用,為期6個月至今年年尾。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel