download HolidaySmart 假期日常 app
以後冇得直飛花蓮喇!HK Express宣佈10.27起暫停往返花蓮航班 受影響旅客可睇3個解決方案

以後冇得直飛花蓮喇!HK Express宣佈10.27起暫停往返花蓮航班 受影響旅客可睇3個解決方案

旅遊攻略 旅遊新聞 旅遊優惠
By Celia on 28 Aug 2018
Digital Editor

主打平價機票嘅HK Express(香港快運)一直要主提供往來亞太地區主要城市嘅航空客運服務。而今日佢哋就喺官網上宣佈將於10月27日起暫停香港來往花蓮之航班服務,而受影響之旅客可安排更改日期、地點或退款。

14012211404666

公告內容:

於2018年10月27日起,往來香港與花蓮之航班服務將會暫停,以完善分配企業資源達致更佳的營運效益,而凡於2018年10月26日或之前出發之香港-花蓮航班服務則不受影響。

pic_13_5Photo from 台灣觀光局

所有受影響之旅客可選擇下列三項安排:

  1. 更改出發日期
    • 改乘於2018年10月26日或之前出發往來香港與花蓮之航班(毋須支付機票差額;更改安排需視乎機位供應情況而定);或
  2. 更改航點
    • 選擇乘搭HK Express其他航線,必須於2019年4月30日或之前出發(旅客須支付相關票價差額,如選擇於非特定之旅遊高峰期出發前往台中,則可獲豁免差額;預訂需視乎機位供應情況而定);或
  3. 全額退款

選擇 (1) 或 (2) 安排之旅客皆可享免費更改優惠一次;如需額外更改,旅客必須按照一般價格條款及細則繳付相關費用。

HK Express將會以電子郵件及短訊方式作出通知,受影響之旅客可按上述三項安排選擇其一,並請於收到通知當日起兩星期內回覆有關選項之決定。

 

台灣觀光局Photo from 台灣觀光局

pic_2228_9Photo from 台灣觀光局

Source:HK Express

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel