download HolidaySmart 假期日常 app
張敬軒開腔力撐工藤佑采 大讚佢有型有智慧又靚女 望有合作機會

張敬軒開腔力撐工藤佑采 大讚佢有型有智慧又靚女 望有合作機會

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 31 Aug 2018
Digital Editor

早前港姐決賽完結之後,落選港姐工藤佑采「黑面跳舞」成為熱話,張敬軒仲將ig icon轉成工藤佑采,而工藤佑采亦都將icon轉做軒仔。兩人交換頭像引嚟網民關注,大家都好好奇佢哋有咩關係。

而琴日張敬軒現身活動嘅時候就開腔解答大家嘅疑問。

張敬軒 ig @hinscheungPhoto from 張敬軒 ig @hinscheung

工藤佑采 ig @yutorikudoPhoto from 工藤佑采 ig @yutorikudo

原來佢睇咗港姐決賽片段,軒仔話唔認為工藤佑采有黑面,而係處於咩狀態都要chok同be cool,仲話就算真係黑面都有黑面嘅權利咁話喎!

軒仔話覺得工藤佑采「黑面」幾有型,跳舞甩beat同自己演唱會排舞嗰陣好似,覺得好有共鳴。

至於點解會將ig icon換成對方,軒仔表示係當工藤佑采個頭像係emoji,話同同事交流都用工藤佑采張相添!佢仲大讚工藤佑采靚女,答嘢有智慧,係吸引人嘅女仔。

工藤佑采 ig @yutorikudoPhoto from 工藤佑采 ig @yutorikudo

見對方都將icon換成自己,張敬軒就話覺得成件事好有趣,即時follow返工藤佑采,希望將來有機會可以合作,睇下一齊玩乜啊!

張敬軒 ig @hinscheungPhoto from 張敬軒 ig @hinscheung

目前工藤佑采將頭像轉咗做張敬軒喺活動上做嘅「nobody」動作,同佢做嘅動作一樣,勁搞笑!

工藤佑采 ig @yutorikudoPhoto from 工藤佑采 ig @yutorikudo

張敬軒 ig @hinscheungPhoto from 張敬軒 ig @hinscheung

好期待佢哋兩個將來合作,兩位都咁幽默,應該會好有火花!

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel