download HolidaySmart 假期日常 app
係回憶啊!《大唐雙龍傳》三大女角事隔15年相聚  楊怡胡定欣罕有合照

係回憶啊!《大唐雙龍傳》三大女角事隔15年相聚 楊怡胡定欣罕有合照

生活熱話 電視電影 娛樂新聞
By Jennifer on 22 Nov 2018
Digital Editor

大家細個都可能有睇過《大唐雙龍傳》,由林峯飾演嘅寇仲,同吳卓羲飾演嘅徐子陵當時都好受歡迎㗎!

除咗兩大男主角之外,呢套電視劇亦都雲集唔少當紅女演員,有唐寧、楊怡、胡定欣、翁虹等。

《大唐雙龍傳》Photo from 《大唐雙龍傳》

《大唐雙龍傳》Photo from 《大唐雙龍傳》

《大唐雙龍傳》Photo from 《大唐雙龍傳》

依家嘅楊怡、胡定欣都先後攞過視后,佢哋喺當時嘅《大唐雙龍傳》就已經嶄露頭角。

今日,《大唐雙龍傳》入面飾演陰后祝玉妍嘅翁虹就喺微博po出佢同胡定欣、楊怡嘅合照,並留言話:「大唐雙龍三姝十五年後終於歷史性一刻相聚~開心無惧淡妝和素顏~沒在怕的感恩歲月對我們的眷顧 若年輕則歲月不老!珍惜感恩」

翁虹 igPhoto from 翁虹 ig

翁虹 igPhoto from 翁虹 ig

翁虹 igPhoto from 翁虹 ig

翁虹 igPhoto from 翁虹 ig

翁虹 igPhoto from 翁虹 ig

唔講唔覺,原來套劇係2004年播㗎!至今已過咗差唔多15年喇!不過就咁睇相,三位同15年前分別都唔大喎~

視后楊怡同胡定欣罕有咁公開合照,兩人喺頒獎典禮嘅舉動曾經成為網民熱話。

tvbPhoto from tvb

大家仲記唔記得佢哋嘅角色呢?

Text: Holiday Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel