Mavis
我係為食又得閒嘅全職人妻,最鐘意周圍搵gathering好聚點,正職同朋友食飯,陪老公撐枱腳嘅mavis!

Mavis 在HolidaySmart 假期日常的帖文

【專欄分享:Mavis】文青必去石硤尾cafe 隱藏屋村裏嘅一個藝術角落 仲唔係去打卡!?
美食推介.新餐廳推薦

【專欄分享:Mavis】文青必去石硤尾cafe 隱藏屋村裏嘅一個藝術角落 仲唔係去打卡!?

位於舊區石硤尾白田村中間嘅石硤尾賽馬會創意藝術中心,係一眾文青必去朝聖的熱點。今次介紹一下中心入面充滿咖啡藝...

7 years ago