Silchufa
90後的中女巨蟹座,愛旅遊發掘新地方,抱著you only live once的宗旨!

Silchufa 在HolidaySmart 假期日常的帖文

【中環玩味主題餐廳】
中環

【中環玩味主題餐廳】

有無試過一班Friend裡總有兩三個經常竊竊私語呢?係嘅話一於帶佢地去呢間位於中環SOHO嘅日本餐廳啦! 玩...

7 years ago