2line黨

2line黨標籤文章,共有1則2line黨相關的文章

朱千雪出席閨蜜團「2 Line黨」聚會 被指面圓潤孕味濃?!
娛樂新聞
3 years ago

朱千雪出席閨蜜團「2 Line黨」聚會 被指面圓潤孕味濃?!

娛樂圈中有好幾個閨蜜團,而且每一個團嘅感情都非常好。日前,張嘉兒就喺IG發佈咗「2 Line黨」嘅久...