adobe

adobe標籤文章,共有1則adobe相關的文章

還原真面目!Adobe推新功能 神還原P圖 「騙圖」無所遁形!
生活熱話
4 years ago

還原真面目!Adobe推新功能 神還原P圖 「騙圖」無所遁形!

依家有好多App可以幫大家「執走瑕疵」,「點一點」、「畫一畫」,小咪咪嘅眼睛都變成圓滾滾嘅大眼睛;黑黝又帶點粗獷嘅身形,...