agnès b

agnès b標籤文章,共有2則agnès b相關的文章

【agnès b.開倉】中環agnès b.開倉25折起!只限5天 背包/長銀包/袋款$350有找
精選購物.減價開倉
5 years ago

【agnès b.開倉】中環agnès b.開倉25折起!只限5天 背包/長銀包/袋款$350有找

中環On The List 將會舉行為期5日的Flash Sale。今次減價品牌為agnès b.,...

掃貨攻略~潮牌Agnès b.最低3折!男、女裝衫、手袋、銀包 3-4折~期間限定 4日!
美食推介.香港好去處.時事熱話.潮物玩意.香港展覽.生活熱話.商場好去處
5 years ago

掃貨攻略~潮牌Agnès b.最低3折!男、女裝衫、手袋、銀包 3-4折~期間限定 4日!

又有開倉嚟喇!啱啱好又係轉季嘅時候,嚟尋吓寶換季啦! 呢次係潮牌 Agnès b.嘅開倉,全場貨品都低至 3-4折!平咁...