Buddy

Buddy標籤文章,共有1則Buddy相關的文章

全球最紅小狗Boo逝世!治癒笑容伴網民逾10年 到天堂與好友相聚!
時事熱話.生活熱話
5 years ago

全球最紅小狗Boo逝世!治癒笑容伴網民逾10年 到天堂與好友相聚!

相信有唔少喜歡寵物嘅朋友,都會喺網上見過呢隻可愛松鼠狗嘅相片,佢就係曾獲「全球最可愛狗狗」美譽嘅寵物界網紅犬「阿Boo」...