CAFETEL

CAFETEL標籤文章,共有1則CAFETEL相關的文章

女生限定!CAFETEL京都三条Cafe旅舍 閨蜜遊之選
日本旅遊
6 years ago

女生限定!CAFETEL京都三条Cafe旅舍 閨蜜遊之選

唔少女生都會約埋好姊妹嚟一個閨蜜之旅,旅途中有好姊妹一齊講吓八卦,聊聊是非,同對方一齊瘋狂影相打卡!而最近京都就開咗一間...