Camellia

Camellia標籤文章,共有1則Camellia相關的文章

馬賽婚後淡出幕前專心湊囡囡Camellia 網民:面圓圓肥嘟嘟好可愛
娛樂新聞
3 years ago

馬賽婚後淡出幕前專心湊囡囡Camellia 網民:面圓圓肥嘟嘟好可愛

港姐馬賽自從2019年同圈外男友結婚,並且生下囡囡後就淡出咗幕前,一心一意湊囡。近日,佢就喺微博上載...