CONESHOT

CONESHOT標籤文章,共有1則CONESHOT相關的文章

外國超人氣混合式甜品~CONE SHOT登陸原宿!飲品連杯食真係好抵玩~
日本旅遊
7 years ago

外國超人氣混合式甜品~CONE SHOT登陸原宿!飲品連杯食真係好抵玩~

早晨來一杯咖啡,真係人都精神啲~如果個咖啡杯仲可以食埋落肚、當早餐,咁全日就一定會過得超特別超興奮!...