Danny

Danny標籤文章,共有1則Danny相關的文章

女兒替母親越洋網上尋人成功!難忘50年前麗琪餅店緣份 網絡6日內尋回!
時事熱話.生活熱話
6 years ago

女兒替母親越洋網上尋人成功!難忘50年前麗琪餅店緣份 網絡6日內尋回!

喺5、60年前資料科技仲未咁發達,遠方聯絡未有咁方便,每一次見面雙方都會非常珍惜,每一次「再見」都有機會變成「再也不能見...