gobee.bike

gobee.bike標籤文章,共有1則gobee.bike相關的文章

終於有租單車app!香港首個智能租單車服務,$5半個鐘又幾抵喎~~
美食推介.時事熱話.潮物玩意.生活熱話
7 years ago

終於有租單車app!香港首個智能租單車服務,$5半個鐘又幾抵喎~~

見到外國有智能租單車服務就覺得好羨慕,心血來潮,即刻租架單車踩,鍾意幾時還車就幾時還,彈性比較高。等完又等,就連大陸都有...